IRT 3000

vsebina

Smart industry – IFAM, ROBOTICS, ICT4Industry in INTRONIKA

14.02.2018

Gospodarsko razstavišče med 13. in 15. februarjem pod skupnim imenom Smart industry gostil štiri strokovne sejme v organizaciji podjetja ICM: IFAM, INTRONIKA, ROBOTICS in ICT4Industry, ki so sicer prvenstveno namenjeni strokovni javnosti, a obenem prinašajo tudi kakšno zanimivost za vse, ki jih zanima prihodnost v industriji.

Področje robotike in robotizacije je v zadnjih letih doživelo veliko rast tudi v Sloveniji, zato je bilo oblikovanje samostojnega sejma o robotiki logična poteza organizatorja ICM. Ker je robotika na Slovenskem že prisotna skoraj štiri desetletja je sejem obogatila razstava prvih robotov, ki so jih razvili slovenski inženirji in pionirji robotike na slovenskem za potrebe slovenskih podjetij in njihovih proizvodnih procesov. Pogledu v zgodovino je bila namenjena namenjena tudi okrogla miza z naslovom REUNION – Rojstvo industrijske robotike v Sloveniji in Jugoslaviji, ki je ponovno združila lepo število strokovnjakov iz takratnega časa pred skoraj štiri desetimi leti, ko se je začela pisati zgodovina robotike. Skozi sliko in kratek film so se udeleženci sprehodili skozi tedanji čas in skupaj s takratnimi tvorci industrijske robotike v Sloveniji in regiji obujali začetke pred dobrimi štirimi desetletji.

IFAM-SLO-banner-za-spletno-stran-760x279

Zgodovinski eksponati so izredno lepo dopolnili najsodobnejše robote in rešitve, ki so jih na svojih razstavnih prostorih predstavili razstavljavci. Vsekakor pa je bil senzacija najmočnejši robot na svetu, izdelek podjetja FANUC. Robot FANUC M-2000 je najmočnejši 6-osni industrijski robot na trgu, ki se ponaša z zmogljivostjo ravnanja s predmeti težkimi do 2,3 tone, ima doseg do 4,7 metra ter dvižni gib s 6,2 metra. Zavidljiva je tudi njegova skupna teža 12,5 tone. Seveda pa to ni edini vrhunec sejemskega četverčka – kot smo lahko videli in slišali je bil letošnji ob sejemski program zelo bogat in dinamičen.

 

Digitalizacija v industriji ni zgolj modna muha, ampak dejstvo, s katerim se moramo soočiti vsi, saj bo imela dolgoročne posledice na mnogih področjih. Mirno ji lahko rečemo tudi četrta industrijska revolucija. Nekaterim rešitvam povezanih s to revolucijo v industriji sta bila lani posvečena sejma IFAM in INTRONIKA, ki ju je organiziralo specializirano podjetje za strokovnem sejme ICM. Letos pa so šli pri ICM korak naprej in se odločili, da uspešnima sejmoma dodajo dva nova spremljajoča sejma Robotika – ROBOTICS in ICT4Industry.

Zakaj so se odločili za organizacijo kar štirih sejmov, smo vprašali direktorja družbe ICM Tonija Laznika. »Potreba po vsebinski samostojnosti posameznih strokovnih sejmov, še posebno robotike in robotizacije ter digitalizacije se je v okviru sejma IFAM pokazala že pred nekaj leti. Vendar smo odločitev za ta korak sprejeli šele v lanskem letu, ko smo ocenili, da so potrebe in želje, ki so izhajale predvsem s strani razstavljavcev ter strokovnih obiskovalcev dozorele,« je pojasnil Laznik in dodal: »Razdelitvi je botrovala tudi odločitev, da bomo vse naše nove strokovne sejme, med katere sodita tudi CleanME in VODA – AQUA, v prihodnje organizirali v Ljubljani. Glavno mesto smo kot prizorišče izbrali ne le zaradi njene osrednje lokacije, ampak tudi zaradi bistveno lažje logistične dostopnosti iz tujine in Slovenije, ostale terciarne storitve kakor so hotelska, gostinska in druga ponudba, ki lahko kakovostno animira naše poslovne partnerje v času, ko na sejmih zapremo vrata in se njihovo življenje začne odvijati v mestu. Nikakor pa ne skrivamo cilja in želje, da naši strokovni sejmi postanejo najpomembnejši strokovni dogodki v tem delu Evrope. Ocenili smo, da lahko te premike kakovostno naredimo v Ljubljani.«

 

Poleg že opisanega novega sejma ROBOTICS, ki je posvečen robotiki in robotizaciji na področju industrijske in kolaborativne robotike, je sejemski četverček obsegal še sejme: IFAM – specializiran sejem za avtomatizacijo, proizvodno informatiko, tehnologije pogonov, avtomatizacija označevanja in notranje logistike, mehatroniko, metriko, sisteme umetnega vida; INTRONIKA – strokovni sejem za profesionalno in industrijsko elektroniko, elektrotehniko, telekomunikacije, komponente, močnostno energijo; in ICT4Industry – strokovni sejem za digitalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter medsebojno integracijo v celoto z vsemi elementi informacijsko komunikacijskih tehnologij in znanja za in v industriji. »Zaradi uporabe in dela z visokimi tehnologijami smo se odločili in združene sejme poimenovati – Pametna industrija oz. Smart Industry. Prikaz najsodobnejših proizvodov in rešitev iz področja celovitih procesov v poslovnih sistemih in procesih proizvodnje je nujno z namenom, da naši industriji pomagamo v čim hitrejšem razvoju in implementaciji najsodobnejših rešitev na tem področju. Če temu tempu digitalizacije, avtomatizacije in robotizacije industrije – proizvodnih procesov ter istočasno tudi celotnih poslovnih procesov ne bomo sledili, naša industrija ne bo zmogla dohajati razvitega sveta,« je prepričan Toni Laznik.  

Organizatorji sejemskega četverčka pravijo, da so omenjeni sejmi namenjeni strokovnjakom, ki so ne samo usmerjeni v prihodnost ampak tudi aktivni v posameznih vsebinskih segmentih in se vsakodnevno odločajo o najprimernejših rešitvah kako, kdaj in kako. Vsekakor pa so namenjeni tudi vsem, ki šele vstopajo v ta segment industrije. »Obenem je to tudi dobra priložnost za vse vodstvene in vodilne kadre, da se seznanijo z najnovejšim trendi in rešitvami, nadalje je to priložnost za vse, ki na kakršen koli način iščejo nove ideje zase ali svoje podjetje. Strokovna raven sejma je prilagojena vsem strukturam in zvrstem industrije in ne nazadnje tudi vsem, ki se izobražujejo in ljudem, ki ali menjajo svoj poklic ali si ga šele ustvarjajo,« meni Laznik. Na B2B sejmih Pametna industrija oz. Smart industry je bilo prisotnih 84 razstavljavcev iz 7 držav (Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Italije, Poljske, Srbije in Slovenije).

 

Podjetje ICM se ukvarja z organizacijo specializiranih strokovnih sejmov, pri čemer jih vodi slogan »Passion for perfection«, bo letos poleg sejemskega četverčka Smart industry - IFAM, INTRONIKA, ROBOTICS in ICT4Industry, organizirali še sejma CleanME namenjenega industrijskemu in komercialnemu čiščenju ter VODA AQUA, B2B sejmu, ki se usmerja na vse kar se tiče voda, mirnih, tekočih, morskih, čiščenja tako mehanskega kakor kemičnega, opreme, orodij itd.

»Leto 2018 pa bo tako večinoma namenjeno razvoju in utrjevanju, razmišljanje o novih dogodkih in vsebinah pa je pri nas stalnica, tako, da lahko tudi v prihodnje naši partnerji pričakujejo nove vsebine in tudi nove strokovne sejme v naslednjih letih. Naš cilj je, da bi naše strokovne sejme ponovno organizirali v tujini, za začetek mogoče v Srbiji, ne zapiramo pa vrata tudi drugim obetajočim trgom, kjer bi bila slovenska podjetja deležna istih visokih standardov kakor jih imamo tukaj in s tem dosegala bistveno boljše poslovne rezultate, vendar je ta odločitev tudi na strani podjetij – razstavljavcev, mi smo samo njihov najboljši partner - organizator,« pravi o načrtih direktor podjetja ICM Toni Laznik.

 

ar©tur 2016