IRT 3000

vsebina

V cerkljanski družbi ETA je sklenjena nova podjetniška kolektivna pogodba

12.04.2018

Vodstvo podjetja in sindikat SKEI so z izpogajanimi rezultati zelo zadovoljni.

Zaposleni bodo imeli v prihodnje koristi ob uspešnem poslovanju – sprejeti ukrepi za višjo učinkovitosti in boljšo produktivnost so uspešni – poleti praznovanje ob 70. obletnici ustanovitve podjetja.

Nekaj mesečni intenzivni pogovori med vodstvom podjetja in sindikatom so obrodili sadove: ETA d. o. o., Cerkno (ETA) ima novo podjetniško kolektivno pogodbo (PKP). Nova sklenjena podjetniška kolektivna pogodba zamenjuje pogodbo iz leta 1991. »Po vseh teh letih stara pogodba ni bila več v toku s časom in skladna s trenutnim pravnim položajem«, pojasnjuje Egon Kofler, predsednik uprave družbe ETA. »Novo sklenjena pogodba z mojega vidika pošteno in smiselno upošteva interese naših zaposlenih in podjetja.« To potrjuje tudi Jasna Zajc, predsednica sindikata SKEI zaposlenih delavcev v družbi ETA: »Nova PKP prinaša veliko izboljšav za zaposlene. In poskrbi tudi za to, da so zaposleni pri uspehu podjetja udeleženi z dodatnim nagradami.« Družba ETA je del nemške skupine E.G.O. Podjetje je s svojimi približno 900 zaposlenimi s proizvodnjo električnih kuhalnih plošč in termostatov doprineslo pomemben prispevek k prodaji skupine podjetij E.G.O.

Dodatna plačila in dodatki k pristojnosti
Podjetniška kolektivna pogodba, dogovorjena s sindikatom SKEI, v primerjavi s staro pogodbo ne določa samo rednih usklajevanj plač za zaposlene. Vsebuje tudi dodatne socialne vidike, kot recimo dodatna izplačila v primeru bolezni. Pomembna novost je uvedba nagrade za posameznikovo uspešnost, ki bo upoštevala njegovo doseganje rezultatov v okviru določenih kompetenc. Višina različnih dodatnih izplačil je povezana z gospodarskim uspehom podjetja. »Dogovorjeni dodatki imajo vsakokrat določeno minimalno višino. Če je poslovanje uspešno, imajo od tega korist tudi zaposleni, ker se povišajo dodatna izplačila oziroma nagrade. Če pa bi ETA doživela hude čase, so te obremenitve s temi plačili manjše«, razlaga Kofler. Tudi sindikat je z rezultati pogajanj zelo zadovoljen: »Dosedanja kolektivna pogodba za zaposlene družbe ETA izvira iz leta 1991. Od takrat se je na svetu in seveda tudi v gospodarstvu ter življenju samem veliko spremenilo. Nova pogodba upošteva te spremembe ter prinaša zaposlenim in podjetju občutno večjo prilagodljivost. Potrebujemo gospodarsko uspešna podjetja, da bi v prihodnosti ohranili in razvijali delovna mesta. Seveda pa želimo tudi, da so zaposleni nagrajeni, če s svojim trudom pripomorejo k uspešnosti podjetja. Nova PKP v ETI ti dve strani zelo dobro upošteva«, pove Sašo Ristič, Sekretar ReO SKEI.


ETA_Collective-Agreement


Predsednik uprave Kofler vidi razvoj poslovanja podjetja pozitivno. »Leto 2017 je predvsem zaznamovalo kasnenje pri dobavah in s tem povečani zaostanki, ki so pri zahtevnih kupcih privedli do nezadovoljstva. Težava je bila v vmesnem času odpravljena tako, da se lahko ponovno osredotočimo na izboljšave procesov. S tem nadaljujemo z zviševanjem konkurenčnosti«, pove Kofler. K temu so pripomogle tudi visoke naložbe: leta 2017 je družba ETA modernizirala proizvodne naprave z investicijami v višini približno tri milijone evrov. V leta 2018 sledi dodatnih 1,2 milijona EUR namenjenih predvsem avtomatizaciji procesov. Središče pozornosti letos je na združevanju proizvodnih obratov. V naslednjih mesecih bodo montažne linije termostatov serije 55.17 premeščene s »stare« ETA na lokacijo »nove« ETA in s tem bo zaključen celotni postopek premeščanja termostatov. Sinergije bodo na nižjih zalogah materialov, krajših transportnih poteh, kadru, olajšala se bo komunikacija in s tem skrajšal izdelavni čas procesa od naročila do dobave kupcu. »Koncentracija proizvodnje termostatov pod eno streho pripomore k številnim izboljšavam v proizvodni logistiki. To je odločilen pogoj za to, da bomo v družbi ETA tudi v prihodnje proizvajali izdelke v okviru ciljnih stroškov in jih lahko po ustreznih cenah ponudili na tržišču«, pove Andrej Grah, član uprave, ki pokriva operativno področje.

Sodelovanje z NSDS zaradi nezadostnega članstva zaključeno
Poleg sindikata SKEI, ki je prisoten v družbi ETA že vrsto let, se je v letu 2017 znotraj podjetja organiziral tudi sindikat NSDS. Na podlagi tokom preteklega leta prejetih informacij, ki so nakazovale občutno znižanje članstva zaposlenih v tem sindikatu (potrebna kvota je najmanj 15 % zaposlenih), je družba ETA oktobra lani povabila oba sindikata k ponovnemu dokazovanju reprezentativnosti sindikata v podjetju ETA. Sindikat NSDS le te ni dokazal, zato je uprava podjetja izdala odločitev, da sindikat NSDS ni reprezentativen v podjetju. Na NSDS-jevo ponovljeno vlogo za ugotavljanje reprezentativnosti v letošnjem letu, je bilo preverjanje članstva opravljeno pri neodvisnem notarju. V navedenem štiritedenskem roku nihče od zaposlenih družbe ETA ni potrdil članstva v sindikatu NSDS.

Velika slovesnost v juliju
Razlog za zadovoljstvo v cerkljanski družbi ETA in njenih zaposlenih ni samo v novi kolektivni pogodbi in znatnem izboljšanju pri produktivnosti in učinkovitosti: v tem letu se bo odvijala slovesnost ob 70. letnici podjetja in 50. obletnici sodelovanja podjetja v skupini E.G.O. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947, skupina E.G.O. pa je pred 50 leti začela poslovno sodelovanje z ETAin je danes njen večinski delničar. »ETA je nesporno tradicionalno podjetje in ima kot eden največjih delodajalec v Idrijsko cerkljanski regiji seveda tudi pomemben družbeni položaj“, pove Andrej Grah, direktor operativnega področja. Zato podjetje 9. julija ob jubilejnem praznovanju ne načrtuje samo zabavo za zaposlene, ampak vabi tudi njihove družine in seveda naše bivše sodelavce. »V preteklih treh letih smo dosegli veliko. Družba ETA je znova na dobri poti in to priložnost želimo izkoristiti, da se s slovesnostjo zahvalimo vsem udeleženim, ki so k temu kakorkoli doprinesli«, pojasnjuje Kofler.

 

ar©tur 2016