IRT 3000

vsebina

Sodobni materiali, tehnologije in menedžment v livarstvu

12.10.2018

Metalurška fakulteta Univerze v Zagrebu, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za materiale in metalurgijo, in Hrvaška gospodarska zbornica, Županijska zbornica v Sisku, organizirajo enodnevni 11. Znanstveno-strokovni seminar z nazivom: „Sodobni materiali, tehnologije in menedžment v livarstvu“

Seminar bo 23. novembra 2018 v prostorih Hrvaške gospodarske zbornice, Županijske zbornice v Sisku, Kranjčevićeva 16, Sisak.

Pomembni dejavniki za krepitev konkurenčnosti gospodarstva so izdelava strateškega in zakonodajnega okvirja za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, sektorska specializacija, izboljšanje poslovne klime in razvoj poslovne infrastrukture, promoviranje in znamčenje prednostnih sektorjev, promoviranje livarn kot privlačne panoge za naložbe in proaktivnega pristopa k investiranju, podpora razvoju in uporabi novih finančnih mehanizmov za podporo gospodarstvu, krepitev odličnosti v industriji in spodbujanje sodelovanja javnega, zasebnega in znanstveno-raziskovalnega sektorja pri razvoju in uporabi inovacij in novih tehnologij.

Cilj seminarja je s privlačnimi predavanji na temo uvajanja segmentov uporabe sodobnih materialov, tehnologij in upravljanja celotne proizvodnje dokazati, da se pri proizvodnji ulitkov dodaja vrednost. Izmenjava izkušenj bo prispevala k ustvarjanju vizije razvoja, identifikaciji konkurenčnih prednosti in določanju strateških prioritet za vse udeležence/podjetja na tem seminarju.

Glede na relevantnost tematike in gospodarsko moč zainteresiranih subjektov nam bo v zadovoljstvo, če boste uspeli poiskati svoj interes in z aktivnim sodelovanjem prispevali k izvedbi Seminarja.

Vse informacije o seminarju bodo objavljene na tej povezavi. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti:

ar©tur 2016