IRT 3000

vsebina

Vabilo na industrijsko izobraževanje iz hidravlike – februar 2019

28.01.2019

Laboratorij za fluidno tehniko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani v mesecu februarju 2019 organizira industrijsko izobraževanje iz hidravlike. Izobraževanje bo v veliko pomoč pri vzdrževanju obstoječih in projektiranju ali nakupu novih hidravličnih sistemov.

190128-1Izobraževanje je razdeljeno na osem logičnih sklopov, ki v celoti pokrivajo področje pogonsko-krmilne hidravlike. Vsak posamezni sklop predavanj je podkrepljen s praktičnimi primeri v laboratoriju. Vsak slušatelj bo v predavalnici 3 šolske ure (3x45') poslušal osnove posameznega hidravličnega sklopa, nato se bo po kratki pavzi preselil za dve šolski uri (2x45') še v laboratorij. Tu bo vsak posameznik sam praktično podkrepil še sveže pridobljeno znanje na za to pripravljenih hidravličnih preizkuševališčih. 

Izobraževanje bo potekalo od 7 h do 15:30 h in sicer: 4. februarja, 11. februarja, 15. februarja ter 22. februarja 2019 na Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana. Udeleženci imajo na voljo brezplačno parkiranje, malico in obsežno gradivo.

Za več informacij smo vam na razpolago na: lft@fs.uni-lj.si  ali na tel. 01 4771 411

ar©tur 2016