IRT 3000

vsebina

Osnovne lastnosti in namen uporabe R.P.V. ventilov pri jeklenkah s tehničnimi plini

16.05.2019

Kratica R.P.V. (Residual Pressure Valve) se uporablja za skupino ventilov na jeklenkah tehničnih plinov, ki preprečujejo popolno izpraznjenje jeklenke in so v uporabi že dlje časa. Z uporabo R.P.V. ventilov se prepreči vdor vlage in drugega onesnaženja, s čimer se zmanjša možnost nastanka korozije v notranjosti jeklenke. Nadalje se z R.P.V. ventili izboljša produktivnost polnjenja jeklenk, prepreči onesnaženje notranjosti jeklenke in zmanjša strošek njihovega vzdrževanja.

190512-3Polnjenje jeklenk z R.P.V. ventili je mogoče z uporabo namenskih polnilnih priključkov, ki so prilagojeni vgrajenemu R.P.V. ventilu na jeklenki. Obstajata dve vrsti R.P.V. ventilov. Obema je skupno ohranjanje nadtlaka v jeklenki. Razlikujeta se v preprečitvi povratnega toka plina v jeklenko. Prvi tip ščiti pred povratnim vdorom plina v jeklenko tudi v primeru, ko je zunanji tlak višji od tlaka v jeklenki, medtem ko drugi tip ponuja zaščito samo v primeru, ko je tlak zunaj jeklenke nižji.

R.P.V. ventili se periodično vizualno pregledujejo s ciljem zagotavljanja brezhibnosti delovanja mehanizma. Hkrati se s pregledom ugotovi morebitna poškodba ali odstranitev sistema s strani konč- nega uporabnika in onesnaženje s prahom, oljem, mehanskimi delci ter drugimi nečistočami. Jeklenke s poškodovanim ventilom je treba odstraniti iz uporabe. Pregled R.P.V. ventilov se izvede pred vsakim polnjenjem jeklenke.

Na sliki: Standardni (levo), in R.P.V. ventil (desno)

ar©tur 2016