IRT 3000

vsebina

Novi predsednik EEN EC sektorske skupine BioChemTech prihaja z Instituta “Jožef Stefan”

23.11.2020

Dr. Levin Pal iz Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” je prevzel vodenje sektorske skupine, ki je znotraj mreže Enterprise Europe Network pod pokroviteljstvom Evropske komisije, zadolžena za mednarodno povezovanje podjetij ter prenos novih tehnologij iz raziskovalnih organizacij v gospodarstvo na področjih znanosti o življenju, biotehnologije in kemije.

Dr Levin Pal Fotograf_Marjan_Smerke_IJSDr. Levin Pal, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut »Jožef Stefan«; Foto: Marjan Smerke

Skupina BioChemTech šteje 29 članov iz držav članic EU pa tudi Japonske, Srbije, Škotske, Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, ki z namenom povezovanja med srednjimi in malimi podjetji na EU in globalnem trgu, ter povezovanja z raziskovalci in ključnimi deležniki deluje pod okriljem Evropske komisije, je za predsednika sektorske skupine izbralo dr. Levina Pala, dolgoletnega vodjo skupine za področje komercializacije intelektualne lastnine v Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Steafan”.

Dr. Pal je v sektorski skupini z nadpovprečnimi rezultati pri sklenjenih raziskovalnih in poslovnih partnerstvih uspešno izpolnjeval poslanstvo sektorske skupine BioChemTech ter skupino z organizacijo medsektorskega srečanju v Ljubljani leta 2018, uspešno povezal z EEN sektorsko skupino za Informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Enterprise Europe Network kratka predstavitev: EEN

Ceneter za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan": CTT IJS

 

 

ar©tur 2016