IRT 3000

vsebina

Otvoritev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI)

13.04.2021

29. in 30. marca je potekal otvoritveni dogodek Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod pokroviteljstvom Unesca - IRCAI, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije in ima sedež na Institutu Jožef Stefan.

Dogodek je predstavil 10 izhodiscnih iniciativ centra, 5 novih porocil v katerih so strokovnjaki iz centra sodelovali, 4 tehnološke platforme, in širso mrežo 30 strokovnjakov iz tujine. Potekal je dva dni, registriranih pa je bilo 1070 udeležencev iz 125 držav. Lansiran je bil tudi novi program IRCAI, in sicer razpis za podporo 100 najboljšim projektom iz vsega sveta, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Zbrane udeležence so prvi dan slavnostno nagovorili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor,  generalna direktorica Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) gospa Audrey Azoulay, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Prof. Simona Kustec, minister za Javno upravo Boštjan Koritinik, direktor Instituta »Jožef Stefan« Prof. Boštjan Zalar in Anthony Whelan, svetovalec za digitalizacijo v uradu predsednice Evropske Komisije.

Predsednik republike Borut Pahor je v slavnostnem nagovoru poudaril,  da ustanovitev mednarodnega centra v Ljubljani pomeni veliko priznanje slovenskim raziskovalcem in Institutu “Jožef Stefan”, ki se pri nas že več desetletij ukvarjajo z umetno inteligenco. Umetna inteligenca je po besedah predsednika Pahorja orodje za boljše življenje in nudi velike možnosti “za napredek, za dostopnejše in učinkovitejše javne storitve, kakovostno šolstvo in boljši dostop do informacij ter nam pomaga pri spopadanju s podnebnimi spremembami, uvajanju novih oblik mobilnosti in učinkovitejši energetski izrabi.”

Generalna direktorica Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) gospa Audrey Azoulay, ki se je v živo pridružila dogodku iz Pariza, je izrazila obžalovanje, da se ni mogla udeležiti dogodka v živo, kot je bilo sprva načrtovano in izrazila prisrčno dobrodošlico IRCAI v UNESCO družino. »IRCAI je postal prostor, ki usmerja akademske in človeške vire v raziskovanje tem v okviru UNESCO mandata, ki, kot veste, zajema izobraževanje, kulturo, znanost in informacije« in dodala da se kljub velikemu številu UNESCO centrov še noben ne ukvarja z umetno inteligenco. »Zahvaljujoč IRCAI imamo zdaj podporo celotne ekipe, ki svoje raznolike sposobnosti usmerja tako, da je umetna inteligenca uporabljena na način, ki služi splošnemu dobru. Omenila je dejstvo, da IRCAI nudi podporo državam članicam UNESCO preko deljenja virov in znanja in si prizadeva, da umetna inteligenca dosega svoje potenciale povsod. »Srečo imamo, da imamo zaveznika, ki pomaga uresničevati naše ambicije,« je dodala in pojasnila, kako pomembno vlogo je imel IRCAI pri pripravi UNESCO-vih Priporočil za etično umetno inteligenco in se osebno zahvalila za vložen trud pri vodenju regionalnega posveta o osnutku priporočila. »Naše sodelovanje do danes že kaže na potencial tega partnerstva in ta začetek nosi veliko optimizma« je zaključila.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Prof. Simona Kustec je v svojem nagovoru poudarila pomembnost sodelovanja pri ustvarjanju priložnosti za spopadanje s trenutnimi izzivi tudi s pomočjo umetne inteligence in vse sodelujoče pozvala k medsebojnemu sodelovanju. Aktivnosti, ki jih izvaja IRCAI preko svojih programskih odborov, ki povezujejo umetno inteligenco in zdravstvo, izobraževanje, podporne tehnologije, podnebje in krožno gospodarstvo ter več kot 20 nacionalnih kontaktnih točk iz vsega sveta in svetovno priznan znanstveni uredniški odbor je označila kot »akcije v Sloveniji, s katerimi želimo zmanjšati razkorak med globalnim severom in jugom in se strateško usmeriti v oblikovanje, raziskovanje in izvedbo novih pristopov v umetni inteligenci.«

Minister Boštjan Koritnik je poudaril, da si »v Sloveniji prizadevamo za visoko kakovostno in etično uporabo umetne inteligence, v katero bodo državljani lahko zaupali« in poudaril, da bo umetna inteligenca ena ključnih prioritet tekom predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Razvoj umetne inteligence v Sloveniji je povzel tudi prof. Boštjan Zalar, direktor Instituta “Jožef Stefan”, ki je poudaril, da ima inštitut 40-letno zgodovino v razvoju umetne inteligence, preko 70 izvedenih večjih projektov v več odsekih inštituta in da lahko po njegovem mnenju IRCAI te dosežke še dodatno okrepi.

Podporo IRCAI so s prisotnostjo Anthonyja Whelana, svetovalca za digitalizacijo v uradu predsednice Evropske Komisije izrazili tudi v Evropski komisiji, s katero ima IRCAI številne strateške sinergije. Govorec je dejal, da je "res lepo naključje, da se Slovenija na predsedovanje Svetu EU pripravlja s tako dobrim virom na svojem pragu za katerega  upamo, da bo služilo kot vodilni primer dobre prakse v mednarodnih prizadevanjih. "

Zaradi omejitev in negotovosti v povezavi z zajezitvijo Covid-19 se je otvoritveni dogodek lahko odvil šele šest mesecev po uradnem začetku delovanja IRCAI. Potek pred njegovo ustanovitvijo, povezavo z uspehi raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan« in dosedanje rezultate delovanja centra je predstavil njegov direktor Prof. John Shawe-Taylor. »IRCAI ima že vzpostavljena aktivna sodelovanja z velikim številom mednarodnih organizacij, katere namerava še dodatno okrepiti in razširiti«, je povedal med svojim govorom. Med drugim je pozval tudi k aktivnemu sodelovanju preko projektov, ki so nanizani na spletnih straneh centra.

V drugem delu otvoritvenega dogodka so se na panelni razpravi, na kateri je sodelovalo več govorcev iz držav Afrike, sogovorniki osredotočili na izgradnjo globalne skupnosti za umetno inteligenco.

Vodje IRCAI programskih odborov in mreža strokovnjakov, ki so že povezani z IRCAI so na drugi dan dogodka nadaljevali s predstavitvami rezultatov dejavnosti in konkretnih projektov v prvih šestih mesecih obstoja, priložnosti za sodelovanje in uporabo orodij umetne inteligence, ki podpirajo doseganje ciljev trajnostnega razvoja, razvitih s podporo programskih odborov IRCAI. Predstavitve in razprave so zajemale pogled na umetno inteligenco z vidika raziskav, njenih učinkov, inovativnih mehanizmov  financiranja, etičnih vidikov, ter zanesljivosti in pristranskosti aplikacij, povezanih s cilji trajnostnega razvoja. Predstavljeni so bili konkretni primeri uporabe umetne inteligence pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, posebej na področju izobraževanja, klimatskih sprememb in uporabe umetne inteligence pri razvoju cepiva za Covid-19. Predstavljenih je bilo 5 aktivnih programskih odborov, znotraj katerih se odvijajo projekti glede na njihovo tematiko. Znotraj teh so vzpostavljene tudi 4 ločene tehnične platforme. Na dogodku je bilo uvodoma predstavljenih še 10 projektov, navedenih tudi na spletni strani IRCAI, ki jih center izvaja in načrtuje ter 5 mednarodnih poročil, v katerih so sodelovali IRCAI strokovnjaki.

1Skupinska fotografija slavnostnih govorcev ob prvem dnevu dogodka ob otvoritvi IRCAI

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI)
Institut Jožef Stefan

ar©tur 2021