IRT 3000

Sadržaj

o časopisu


Što je časopis IRT3000

12_200.pngBrzi razvoj proizvodnih postupaka i povezivanje s informatizacijom prouzrokuje pravu eksploziju novosti i informacija, koje su nužno potrebne za uspješno poslovanje tvrtki, no do njih je teško doći u sažetom i pročišćenom obliku. Suvremeni trendovi bitno utječu na konkurentnost i zahtijevaju praćenje brzog tehnološkog razvoja. Važna je također i informiranost o tehnološkom napretku koji se događa u našoj okolini, posebice stoga što mnoga inovativna rješenja ostaju između zidova pojedinih tvrtki. Časopis IRT3000 će osiguravati prostor za predstavljanje i razmjenu tih informacija, što će za pojedine tvrtke ujedno biti i promocija njihovih rezultata. Časopis će tako otvarati nove mogućnosti za međusobno povezivanje tvrtki i drugih ustanova.

Tvrtkama će na njihovu želju biti omogućena objava rezultata i u inozemnim časopisima što će omogućiti predstavljanje njihovih rezultata i u drugim državama u Europi.

U časopisu IRT3000 smo svjesni kako je pritisak na razvoj novih inovativnih proizvoda trajno u porastu, a optimiranje razvoja i proizvodnje jedna od mogućnosti u borbi s konkurencijom. Stoga ćemo tom području posvećivati posebnu pozornost.

Što donosi časopis IRT3000

5_200.pngČasopis će donositi u svojim prilozima najnovije trendove s područja metalske industrije i industrije nemetala, informacije o međunarodnoj organizaciji ISTMA (International Special Tooling & Machining Association), te mnoštvo informacija s područja inovacija, tehnoloških rješenja u tvrtkama i njihovih razvojnih projekata.

U časopisu će se posebnu pozornost posvetiti iskustvima iz prakse, preko kojih će se predstavljati stručnjaci iz industrije i komentirati razna tehnološka rješenja. Ti će stručnjaci preko časopisa IRT3000 sa širom javnošću podijeliti informacije o tome kako su unaprijedili već usvojene tehnološke procese, te povisili proizvodnost u svom radnom okruženju. Takva rješenja iz uspješne hrvatske i inozemne prakse znati će prepoznati i iskoristiti i menadžeri hrvatskih tvrtki, koji svoje tvrtke trebaju usmjeravati ka osiguranju trajnog rasta i očuvanju konkurentnosti na tržištu.

Časopis će donositi detaljne izvještaje sa svjetskih i domaćih sajmova i ostalih priredbi s područja koja časopis obrađuje. Bolju informiranost čitatelja osigurati će se također prevođenjem članaka iz inozemnih strukovnih časopisa. Na taj način će čitateljima na hrvatskom jeziku biti predstavljeni inozemne spoznaje, istraživanja i usporedbe postupaka, tehnologija ili opreme.

21_200.pngU časopisu neće izostati niti stručnih članaka i teorijskih stavova iz akademskih krugova. Časopis će osigurati članke koji će donositi informacije o povezivanju akademskog okruženja i industrije. Posebna će pozornost biti posvećena pojedinim tematskim cjelinama, koje će biti podrobnije predstavljene čitateljstvu. Osim pružanja gotovih rješenja služiti tematske cjeline će predstavljati i izvor informacija o tome kako se suočiti s određenom problematikom i kako izbjeći mogući neuspjeh. Za tematske cjeline, prvenstveno s područja nemetala i informatizacije, brinuti će se tematski urednici. Između ostalog, tu će se nalaziti informacije o najnovijim trendovima s područja prerade polimera, informacije o poboljšanjima i unaprijeđenim postupcima, novosti s područja strojne opreme, izvještaji i komentari s najvećih svjetskih sajmova polimerstva, te predstavljanja uspješnih prerađivača polimera.

Novostima s područja informatizacije, s težištem na CAx i PLM, pridružiti će se i novosti glede novih proizvoda, novosti sa sajmova i strukovnih predstavljanja, informacije o događanjima i ponudi na području IT u Hrvatskoj, razgovori i iskustva korisnika te članci o praksi hrvatskih tvrtki.

Kome je časopis IRT3000 namijenjen

3_200.pngČasopis IRT3000 namijenjen je svima koje zanima tehnološki razvoj i nove tehnologije, te svima koji žele biti upoznati s razvojem već usvojenih tehnologija ili traže put ka poboljšanju vlastite djelatnosti. U časopisu će također zanimljive tekstove pronaći svi uključeni u područja metalske industrije, industrije nemetala, te informatizacije i automatizacije.

Časopis je namijenjen strojarima, tehničarima, inženjerima, tehnolozima, poslužiteljima strojeva, menadžerima, poduzetnicima, obrtnicima, svima koji se bave preradom metala i nemetala. Nove informacije i znanja s područja materijala i postupaka prerade također će biti korisni razvojnim inženjerima koji razvijaju nove proizvode, konstruktorima alata, alatničarima, tehnolozima u proizvodnji. Prodajne i nabavne službe pronaći će u časopisu zanimljivosti i za svoje područje, jer će časopis donositi i opće informacije za širi krug čitatelja.
 

16_200.pngU časopisu IRT3000 korisne informacije naći će i stručnjaci iz akademskih krugova, sveučilišni profesori i srednjoškolski nastavnici, koji imaju zadaću širiti tehničku kulturu među mlađim generacijama. Posebice je želja da se potaknu đaci i studenti tehničkih struka na čitanje časopisa, jer im časopis može poslužiti kao pomoć tijekom školovanja, te predstavljati izvor ideja pri kreiranju osobne karijere.

Konačno, na raspolaganju će biti informacije o događanjima u gospodarstvu, trendovima, željama i potrebama industrije svima koji su na položajima u državnoj upravi koji im omogućuju donošenje važnih odluka glede održivog razvoja. Svima koji se žele kritički osvrnuti na postojeće stanje u hrvatskom gospodarstvu, te dati konstruktivne prijedloge za moguće putove razvoja hrvatskog gospodarstva, biti će omogućeno svoja stajališta iznijeti u časopisu.

Uredništvo


Ured časopisa IRT3000 ADRIA:
Nensi Kereš

M: +385 (0)98 409 690
E-pošta:

Opće informacije: 


Nakladnik časopisa IRT3000 ADRIA
PROFIDTP, d. o. o.
Ulica Ivice Sudnika 7
10430 Samobor
Hrvatska

OIB: 55579522185
Matični broj: 02244942
Bank: Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: RZBHHR2X
Broj računa: HR68 2484008 1104258668

 

 

Glavni i odgovorni urednik: Doc. dr. sc. Damir Godec

Tehnički urednik: Miran Varga

Urednik područja Nemetali: Doc. dr. sc. Damir Godec

Urednik područja Nemetali: Matjaž Rot

Urednik područja Alatničarstvo i strojogradnja: dr. David Homar

Urednik područja Spajanje, materiali i tehnologije: dr. Damjan Klobčar

Urednik područja Spajanje, materiali i tehnologije: dr. Borut Kosec

Urednik područja Održavanje i tehnička dijagnostika: dr. Franc Majdič

Urednik područja Proizvodnja i logistika: dr. Mihael Debevec

Urednik područja Suvremene tehnologije: Denis Šenkinc

 

Novinarski prilozi: 

Matilda Bačelić
Igor Škevin
Jasmina Trstenjak
Esad Jakupović
Vladimir Bubanja
Dušan Ćizmić

Prijevod: 

Marina Manucci
Andrea Gostl
Snježana Kereković

Stručno vijeće časopisa

Izv. prof. dr. sc. Zlatan Car
Prof. dr. sc. Goran Cukor
Prof. dr. sc. Igor Duplančić
Vladimir Ferdelji
Mr. sc. Željko Goja
Prof. dr. sc. Bojan Jerbić
Doc. dr. sc. Lado Kranjčević
Prof. dr. sc. Dubravko Majetić
Vladimir Orešković
Ljiljana Pedišić
Mr. sc. Gordana Pehnec Pavlović
Doc. Dr. Sc. Saša Sladić
Doc. dr. sc. Antun Stoić
Prof. dr. sc. Faruk Unkić
Doc. dr. sc. Saša Vlahinić
Damir Vranić
Izv. prof. dr. sc. Roberto Žigulić

ar©tur 2021