IRT 3000

Sadržaj

Podrška Fonda za razvoj prvog prototipa

09.01.2023

Fond za inovacionu delatnost poziva perspektivne timove i mikro preduzeća da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj svog prvog prototipa u okviru programa Smart Start.

slika 1Foto: www.inovacionifond.rs

Učesnicima u programu na raspolaganju su finansijska i mentorska podrška u iznosu od 4,2 miliona dinara po pojedinačnom projektu. Sa 90% učešća od strane Fonda u okviru ovog programa olakšava se sprovođenje prve faze istraživanja tržišta, razvoja minimalno održivog proizvoda ili usluge, uspostavljanja poslovnog modela i početak pripreme za sledeću fazu prikupljanja finansijskih sredstava.

Rok za dostavljanje prijava inovativnih projekata je 28. februar 2023. godine do 12 časova. Prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije podnose se putem portala, a neophodna dokumentacija se nalazi na internet stranici Fonda.

Sredstva za realizaciju ovog javnog poziva obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija u ukupnom iznosu od 132 miliona dinara.

Izvor: www.inovacionifond.rs

ar©tur 2021