IRT 3000

Sadržaj

Poziv na Međunarodnu konferenciju – IRAS23

03.02.2023

Obaveštavamo vas da će se međunarodna konferencija “The Second International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components – IRAS 2023” održati na Mašinskom fakultetu u Beogradu u periodu od 2. do 4. aprila 2023. godine.

slika 3Foto: https://web.fe.up.pt/~iras/

Više informacija možete videti na https://web.fe.up.pt/~iras/

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu – www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2021