IRT 3000

Sadržaj

Veliki uspeh istraživača Mašinskog fakulteta u Beogradu

28.04.2023

U okviru Zelenog programa saradnje nauke i privrede, Fond za nauku Republike Srbije će u naredne dve godine finansirati tri projekta u kojima će učestvovati istraživači Mašinskog fakulteta u Beogradu i Inovacionog centra Mašinskog fakulteta.

slika 3Foto: Fond za nauku Republike Srbije – www.fondzanauku.gov.rs

„Zeleni program“ je usmeren ka održivom razvoju, podizanju kvaliteta životne sredine kroz smanjenje zagađenja prirodnih resursa, vazduha, vode i zemljišta, kao i celog ekosistema. Namenjen je pružanju praktične podrške saradnji nauke i privrednog sektora, zasnovane na korišćenju raspoloživih naučnih potencijala, kao i podrške održivom razvoju i podizanju nivoa kvaliteta životne sredine. Program se zasniva na Programu RAZVOJ i u skladu je sa nacionalnim strategijama, kao i strategijom Evropske unije „Put do zdrave planete“ i akcionim planom „Prema nultoj stopi zagađenja vazduha, vode i zemljišta“.

Na osnovu dvostepene evaluacije projekata koju su obavljali međunarodni evaluatori, odobreno je finansiranje ukupno 20 naučnoistraživačkih projekata, među kojima su i tri projekta u čijoj će realizaciji, kao nosilac ili partner, učestvovati Mašinski fakultet u Beogradu.

„Improving operational flexibility of decarbonized thermal power plants with energy storage towards increased renewable sources utilization“, naziv je projekta kojim će rukovoditi prof. dr Vladimir Stevanović sa Katedre za termoenergetiku, a prof. dr Vesna Spasojević Brkić sa Katedre za industrijsko inženjerstvo rukovodiće projektom pod nazivom „Support Systems for Smart, Ergonomic and Sustainable Mining Machinery Workplaces“. Kao partner na ovom projektu učestvovaće i Tehnički fakultet u Boru.

Kao partner, Mašinski fakultet u Beogradu će učestvovati u projektu „Sustainable deployment of biomass catalytic gasification technology to increase the utilization of renewable energy in the Serbian industry“ , čiji je nosilac Institut za nuklearne nauke Vinča. U realizaciji ovog projekta čiji je cilj razvoj  tehnologije koja će omogućiti intenzivniju proizvodnju vodonika iz biomase, učestvovaće i istraživači  Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

Kako je saopštio Fond za nauku Republike Srbije, projekti odobreni za finansiranje će u naredne 2 godine razvijati rešenja u različitim oblastima koje će doprineti smanjenju zagađenja vazduha, vode i zemljišta. Teme kojima će se istraživački timovi baviti tiču se obnove degradiranih ekosistema, smanjenja zagađenja životne sredine uzrokovanog organskim zagađivačima, mikroplastikom, otpadom, pesticidima i drugim štetnim materijama.

Druga oblast kojom će se istraživači baviti obuhvata rešenja koja će doprineti razvoju održivih industrijskih sistema i poslovnih modela koji smanjuju zagađenje sredine. U fokusu su čistije tehnologije i digitalna transformacija industrije – razvoj modela zasnovanih na veštačkoj inteligenciji koji će omogućiti efikasnije suočavanje industrije sa emisijom gasova i štetnih supstanci.

Ukupan budžet programa je 3,5 miliona evra, a sredstva su izdvojena iz budžeta Republike Srbije.

Izvor: Mašinski fakultet u Beogradu – www.mas.bg.ac.rs

ar©tur 2021