IRT 3000

Sadržaj

Seco odeljenje za istraživanje i razvoj donosi rešenja za kompaniju Scania

20.10.2023

Zahtevan projekat sa švedskim proizvođačem kamiona Scania izvukao je ono najbolje kod Seco tima za istraživanje i razvoj, a članovi tima su pronašli način da produže vek trajanja jednog alata za faktor 20 kada se koristi za sečenje novog tipa livenog gvožđa za njihove motore.

Kao i sama kompanija, Seco klijenti kao što je Scania uvek pokušavaju da pronađu nove načine da poboljšaju svoje proizvode, procese i marže, često pozivajući odeljenje za istraživanje i razvoj kompanije da im pomogne u tome. Sa sedištem u Sedertaljeu južno od Stokholma, Scania je vodeći svetski dobavljač transportnih rešenja, sa izuzetnom reputacijom u proizvodnji kamiona, autobusa i teških kamiona, a takođe je poznata širom sveta po kvalitetu i pouzdanosti svojih dizel motora.

72023_Seco Norrkoping Production UnitStefan Frejd i Joel Tornkvist iz kompanije Seco sprovode testove na mašini za brušenje u proizvodnoj jedinici Seco Norkoping za napredne alate za bušenje

Otkriće novog, lakšeg oblika livenog gvožđa bilo je od velikog značaja i ponudilo je potencijal za lakše i efikasnije motore, ali prvo je proizvođač morao da reši problem – da li će postojeće mašine i alati moći da rade na ovom novom materijalu, a ako neće, kako bi se upravljalo proizvodnim procesom? „Polazna tačka je bio ovaj novi oblik livenog gvožđa, koji je ponudio mnoge prednosti – ekološki je prihvatljiviji i jači, što znači da može da učini zidove motora tanjim i lakšim“, navodi Stefan Frejd, stručnjak za bušenje u odeljenju za istraživanje i razvoj kompanije Seco. „Problem koji je Scania želela da istraži je činjenica da je ovaj materijal povećao habanje proizvodnih alata, što je, naravno, skratilo vek trajanja alata. Izazov je bio pronaći način da se produži vek trajanja alata za glodačke alate, burgije i razvrtače koji bi se koristili na ovom novom materijalu.“

Formirana je projektna grupa, a njihov rad se skoro odmah isplatio. „Sastali smo se sa inženjerima iz kompanije Scania i razgovarali o nekim problemima i primenama koje su koristili, a zatim smo se vratili sa ponudom nekih novih alata za testiranje. Pokazalo se da je prvi alat za bušenje koji smo testirali imao vek trajanja veći za više od 20 puta u odnosu na postojeći, tako da je to bilo veliko poboljšanje“, objašnjava Stefan.

Ostali alati za testiranje uspeli su da nadmaše svoje prethodnike za faktor sedam, što je predstavljalo ogroman napredak i za kompaniju Scania i za kompaniju Seco. „Mnoge od ovih stvari svode se na vreme – alati traju duže, što znači da više vremena prođe između postavljanja alata i trenutka kada morate da ga zamenite. U praktičnom smislu, to znači da biste mogli da postavite alat na početku jedne smene i da možete nastaviti da ga koristite tokom druge smene pre nego što budete morali da ga zamenite, dok ste ranije možda morali da zamenite alat na početku svake smene, što sa sobom nosi troškove i vremena i novca“, navodi Stefan.

„Ono što se često zanemaruje jeste činjenica da svaki put kada menjamo alat, mašina mora da se zaustavi i za to vreme ne može ništa da proizvede, a vreme je novac u proizvodnji. Činjenica da smo bili u mogućnosti da napravimo jače, izdržljivije alate takođe je dovela do smanjenja količine lomljenja u proizvodnji – kada se alati pokvare tokom smene, to često može da izazove velike smetnje u proizvodnom procesu i potrebno je vreme da se poprave“, navodi dalje Stefan.

72023_Seco solutionsSeco optimizovani alati za liveno gvožđe velike čvrstoće

Saznanja dobijena radom za kompaniju Scania takođe se mogu primeniti u nizu drugih okruženja, navodi Stefan. „Svaka primena je drugačija, ali uvek postoje stvari koje otkrijemo i koje možemo primeniti na drugom mestu. Obično razvijate alat iz zaliha ili standardnog alata, a zatim primenjujete različite kriterijume na osnovu onoga što je potrebno klijentu. U slučaju klijenta Scania, imali su posebne zahteve za zaobljenošću prilikom razvrtanja, na primer, tako da se može reći da su njihovi standardi u stvari prilagođeni specijalni alati.“

Po mišljenju Stefana i njegovog tima, do saznanja i otkrića se došlo zahvaljujući bliskoj saradnji sa klijentom i izrazitoj želji da razumeju i pronađu rešenje za svoje probleme. „Najvažnija stvar za nas u odeljenju za istraživanje i razvoj jeste prilika da sarađujemo sa proizvodnim inženjerima u različitim kompanijama – kao i kod klijenta Scania, uvek postoje problemi koje treba rešiti, ali kada se okupimo, često otkrijemo da to možemo učiniti prilično brzo kada radimo zajedno.“

www.secotools.com

ar©tur 2021