IRT 3000

vsebina

Organizacije se lahko po modelu EFQM ocenijo brezplačno

12.02.2020

SPIRIT Slovenija je konec januarja objavil Javni razpis za podelitev priznanja RS za poslovno odličnost za leto 2020 (Javni razpis za PRSPO 2020). Pogoji in terminski načrt izvajanja postopka ocenjevanja in izbora ostajajo enaki kot v preteklih letih, zainteresirane organizacije pa lahko vlogo pošljejo do 29. maja 2020.

200211 SL1Agencija je nacionalni partner EFQM in zato postopek ocenjevanja za podelitev priznanja PRSPO temelji na evropskem modelu odličnosti EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti). Ta podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Podjetjem, ki stremijo k izboljšanju svojih poslovnih procesov in želijo stopiti na pot poslovne odličnosti, vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Sistem ocenjevanja v okviru javnega razpisa PRSPO je za organizacije brezplačen. To pomeni, da pristojbine ni in vse stroške ocenjevalcev krije država. Merila ocenjevanja v okviru priznanja RS za poslovno odličnost so enaka merilom evropske nagrade za odličnost EFQM (EFQM Global Excellence Award), le da morajo organizacije za pristop k postopku plačati pristojbino v višini cca. 20.000 EUR. Pri nas država krije tudi stroške uporabe mednarodno priznanega certifikata EFQM s pripadajočim številom zvezdic, ki ga organizacija lahko uporablja tri leta od prejema. Izvozno usmerjena podjetja vedo, da je kredibilnost zaradi certifikata med poslovnimi partnerji v tujini visoka.

SPIRIT Slovenija organizacijam, ki so potencialni prijavitelji, ponuja možnost pregleda in izposoje strokovne literature ter individualno brezplačno osebno predstavitev Modela odličnosti EFQM 2013, sistema ocenjevanja za pridobitev priznanja in javnega razpisa. Podjetja pa imajo za pripravo vloge (oz. managerskega dokumenta) na javni razpis PRSPO 2020 možnost povračila stroškov, in sicer velika podjetja preko javnega pozivamala in srednje velika podjetja pa preko javnega poziva za vavčer.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo na https://www.spiritslovenia.si/razpis/338

ar©tur 2016