IRT 3000

vsebina

Z aditivno proizvodnjo do večje produktivnosti

13.03.2020

Na področju odrezavanja velja pravilo, da če se zmanjša teža PCD orodij, se lahko dosežejo boljši parametri obdelave. Poleg svobode pri snovanju je optimizacija teže ena od največjih prednosti, ki jih ponuja tehnologija 3D-tiskanja. Po zaslugi posebej razvitih struktur v notranjosti orodja, ki se jih ne da izdelati s konvencionalnimi postopki izdelave, se lahko teža orodij bistveno zmanjša.

200309 SL2Nova zvončasta orodja z majhno težo, dolgo življenjsko dobo in najboljšimi karakteristikami rezanja
Primer, kako podjetje Mapal v praksi uporablja prednosti 3D-tiskanja, je novo zvončasto orodje z vgrajenimi PCD rezalnimi plo- ščicami. Zvončasta orodja se med drugim uporabljajo za zunanjo obdelavo cevnih povezav. Take povezave na turbopolnilcih morajo dosegati zahteve glede kompleksne konture, pri čemer mora obdelava zagotavljati ustrezno natančnost. Obstoječi procesi so prav tako podvrženi neprestanim izboljšavam, tako da je obdelava cenovno učinkovita in zanesljiva tudi pri serijski proizvodnji.

Podjetje Mapal je tako optimiziralo obstoječe orodje, ki je bilo do sedaj izdelano s konvencionalnimi postopki obdelave. Uporaba procesa selektivnega laserskega sintranja omogoča modifikacijo notranjosti orodja, tako da je namesto polnega materiala notranjost orodja sedaj izdelana v obliki posebej zasnovane strukture v obliki satovja. Posledica tega je 30 odstotkov manjša masa orodja, medtem ko učinek dušenja takega orodja poveča življenjsko dobo za približno 40 odstotkov. To pa omogoča hitrejšo obdelavo, ob tem pa je kakovost obdelave nespremenjena.

Taka orodja omogočajo skupno skrajšanje časa obdelave za 50 odstotkov, ob tem pa je zasnova hladilnih kanalov v orodju prav tako optimizirana. Nova zvončasta orodja vsebujejo hibridno zasnovo, saj uporaba selektivnega laserskega taljenja omogoča 3D- -tiskanje nove geometrije orodja na visoko natančno držalo orodja, ki ima priključek HSK-63. Po postopku aditivne obdelave se orodje obdela s konvencionalnimi postopki obdelave, medtem ko so PCD rezalne ploščice nameščene z lotanjem ter naostrene z uporabo laserja.

www.mapal.com

ar©tur 2016