IRT 3000

vsebina

Vitko poslovanje – vitka pisarna

09.06.2020

Procesi v pisarnah / administraciji imajo skrite izgube = pogosto opravljamo nepotrebna opravila, več kot je potrebno, delamo napake in nismo zadovoljni. Te izgube lahko odstranimo in postanemo bolj vitka organizacija.

Vitkost je sistematični pristop k identifikaciji in odstranjevanju  izgub s pomočjo nenehnih izboljšav, na osnovi proizvajanja izdelkov/izvajanja storitev po potrebi kupca z namenom doseganja odličnosti poslovanja.

Vitkost se danes uporablja pri optimizaciji pisarniškega poslovanja (npr. administracije v zdravstvu, bančništvu, izobraževanju itd.). Osnovni koncept vitkosti je usmerjenost na uporabnika in usmerjenost k nenehnemu napredku.

Lean-poslovanje edited

Pozitivni vplivi uporabe strategije vitkega poslovanja na organizacijo so:

* višji učinkovitosti procesov v administraciji in podpornih službah;
* manj izgub vseh virov (časa, energije, …) v procesih v administraciji;
* izboljšani motivaciji zaposlenih;
* boljši kakovosti storitev in lojalnosti kupcev;
* manj odvečnega dela v administraciji;
* boljše izkoriščenje obstoječih kapacitet;
* skrajšanje časa izvajanja dela;
* povečanje zadovoljstva uporabnikov;
* boljša administrativna podpora poslovanju in administrativna učinkovitost;
* boljša preglednost nad procesi;
* manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na osnovi dejstev;
* večji produktivnosti, manj stroških, večji stroškovni učinkovitosti;
* boljši cenovni konkurenčnosti na trgu;
* ustvarimo stabilno platformo in maksimiziramo učinkovitost, produktivnost;
* hitreje se učimo in dosežemo nenehni napredek;
* ustvarimo nove priložnosti za razne vrste izboljšav v poslovanju.

Pri vitkem poslovanju smo usmerjeni v:

* končnega potrošnika in v razvoj vrednosti, ki jo je pripravljen kupec plačati. Česar ne moremo prodati (kupec ni pripravljen plačati) ne počnemo. Temu se želimo približati.
* Zagotoviti izdelke/storitve na učinkovit način, takrat ko kupec zahteva, v količinah ki jih kupec zahteva, ter v zahtevani v kakovosti in po ostalih pogojih, ki jih kupec zahteva;
* nenehne izboljšave naših procesov. Nenehno smo usmerjeni v vrednost za kupca.
* Nenehno uporabo orodij vitkega poslovanja za identifikacijo in odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih;
* spoštovanje sodelavcev;
* dolgoročni razvoj, saj je vitkost način vsakodnevnega dela in življenja organizacije.

Cilji vitkega poslovanja so:

* čim enostavnejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
* čimmanj izgub v procesih (nepotrebno: čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, gibanje, popravila, napačno vključeni/vodeni sodelavci);
* postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
* proizvajati izdelke/izvajati storitve vrhunske kakovosti;
* proizvajati/izvajati storitve najbolj učinkovito, ekonomično.

Vitko poslovanje se osredotoča na procese in pomeni predvsem delajmo pametneje.

ar©tur 2016