IRT 3000

vsebina

Nova svetlobna zaščitna zavesa z vmesnikom Bluetooth in aplikacijo

18.06.2020

Inovativna varnostna rešitev iz podjetja Schmersal obeta izboljšanje učinkovitosti v proizvodnji: novi optoelektronski varnostni sistem z vmesnikom Bluetooth (BLE).

Vmesnik Bluetooth omogoča realnočasovni prikaz vseh statusnih in diagnostičnih podatkov o delovnih stanjih svetlobnih zaščitnih zaves serije SLC440/440COM na pametnem telefonu ali na tabličnem računalniku. Na ta način je zagotovljena hitrejša odprava motenj v delovanju in s tem večja razpoložljivost strojev. Še zlasti v primeru zaustavitve sistema zaradi grozečih nevarnosti je s to rešitvijo mogoče hitreje reaktivirati procese. Prikazovanje podatkov na pametnem telefonu omogoča aplikacija, ki so jo razvili v Schmersalu, na voljo pa je v trgovinah z aplikacijami za naprave z Androidom in iOS.

ar©tur 2016