IRT 3000

vsebina

Z Elesom smo trgu ponudili vpeljavo naprednih baterijskih hranilnikov

24.06.2020

Številna podjetja se na področju oskrbe z električno energijo soočajo z izzivi, kot so nezanesljiva dobava električne energije in posledično motena proizvodnja, prekoračitve pogodbenega odjema delovne in jalove moči, kar vodi k dodatnim stroškom podjetja. Z vzpostavitvijo lastnega baterijskega hranilnika električne energije lahko podjetja močno omejijo zgornje težave ter s tem prispevajo k znižanju operativnih stroškov in povečani zanesljivosti proizvodnega procesa.

baterijski_hranilniki
Obenem so baterijski hranilniki ključnega pomena tudi pri prihodnji oskrbi z energijo, izboljšanja energetske učinkovitosti v celotni verigi ter zmanjševanja ogljičnih izpustov, torej razogljičenja energetike.

Skupaj z družbo Eles vam ponujamo celovito rešitev za optimizacijo izrabe električne energije z vpeljavo naprednih hranilnikov električne energije. Pripravimo načrt izvedbe ter poskrbimo za celotni življenjski cikel instaliranih sistemov. Poleg tega vam lahko pomagamo tudi pri pripravi izračunov ekonomičnosti vpeljave baterijskih sistemov v podjetje in pri povezovanju s kupci storitev na trgu prožnosti.

ar©tur 2016