IRT 3000

vsebina

Visoka zmogljivost testiranja tiskanih vezij

16.07.2020

Najnovejša programska oprema CITE 8 za testne sisteme podjetja Digitaltest omogoča izdelavo in celo odpravljanje napak v programih za testiranje kompleksnih tiskanih vezij, brez človeškega posredovanja.

Z novim pametnim Automatic Program Generator 2.0 (APG) se lahko programi za testiranje sedaj samodejno izdelajo. Vse, kar je pri tem potrebno, je opis sestava v obliki CAD-modela in kosovnice (BOM), medtem ko se program sam generira s klikom miške. Z APG 2.0 se lahko enostavno obvladujejo tudi kompleksni elektronski sestavi. Komponente pogosto niso popolnoma povezljive in pri povezovanju osnovnih komponent, kot so R, L, C, D, Z, je treba uporabiti tako imenovane Cluster teste za preverjanje vezij in za funkcionalna testiranja. Celo to je v APG 2.0 obvladovano na popolnoma avtonomen način, saj lahko grupira komponente kot posamezno enoto in neodvisno določi testno zaporedje Cluster testa. Taka serijska in vzporedna kombinacija, ki poveča pokritost testa, je že vgrajena v novem APG 2.0. Sedaj uporabnikom ni treba več ročno ustvarjati kompliciranih serijskih in paralelnih testih protokolov, saj nov APG 2.0 vse to obvladuje samodejno.

Druga bistvena novost pri obvladovanju verzij sedaj omogoča, da APG 2.0 preveri in primerja tako osnovne kot tudi dodatne različice na istem vezju. Test se sedaj izvaja enkrat za vsako različico in ustvari kompaktne rezultate.

Nov modul DebugRobot programske opreme CITE 8 je pameten program, ki lahko praktično avtonomno odpravlja napake v programu za testiranje. Vse, kar mora uporabnik narediti v tem primeru, je prilagoditev nastavitev v podlogi glede na specifikacije. DebugRobot lahko nato samodejno odpravi napake v programu. Še posebej pri tiskanih vezjih z velikim številom točk za testiranje je to izjemno kompleksen in dolgotrajen proces z možnostjo napak, če se to dela ročno, medtem ko DebugRobot to izvede popolnoma samodejno. S tem se ne prihranijo le stroški dela, temveč se pospeši proces uvajanja novih izdelkov ali tehničnih sprememb. V nekaterih primerih je treba narediti le nekaj kritičnih meritev, ki jih je treba procesirati ročno po zaključenem odpravljanju napak v programu za testiranje programu za testiranje.

V novem modulu CITE se lahko ustvarita dve ravni za uporabnike operacijskega sistema Windows. Ena z administratorskimi pravicami in ena za običajne uporabnike. Z opcijo »Admin Credentials« so dostopne pravice definirane vnaprej s strani administratorja operacijskega sistema Windows v določanju uporabnikov, kar je varno kodirano. To preprečuje, da bi običajni uporabniki delali neželene spremembe v programu za testiranje.

Platforma programske opreme CITE uporablja razvojno okolje Visual Studio podjetja Microsoft kot programski jezik programov za testiranje. Od sedaj naprej je možna podpora vse do različice 2019. Poleg tega je CITE 8 na razpolago tudi za operacijski sistem Windows 10 z 32/64 Bitov.

ZNP1070_Image_1

Virwww.digitaltest.com

ar©tur 2016