IRT 3000

vsebina

Zmanjšanje količine odpadkov: preverjanje učinkovitosti laboratorija

07.09.2020

Z izboljšanjem učinkovitosti dela v laboratoriju z uporabo načel vitke organizacije lahko znatno izboljšate učinkovitost in si zagotovite visoko donosnost naložbe. Redno izvajajte preverjanja učinkovitosti v svojem laboratoriju z uporabo predloge »Kontrolni seznam za prepoznavanje osem vrst odpadkov«, ki jo ponuja METTLER TOLEDO.

cq5dam.web.1280.1280
Z vitko organizacijo laboratorija lahko znatno izboljšate produktivnost, skrajšate čas izvedbe, znižate stroške, izboljšate stopnjo uspešnosti v prvem poskusu in bolje razumete zmogljivost in potrebe po virih. Ključni dejavnik vitke organizacije je sistematično odpravljanje odpadkov za optimizacijo učinkovitosti in poenostavitev postopkov. Običajnih »osem vrst odpadkov«, vključenih v postopek izpopolnjevanja vitke organizacije laboratorija, pogosto opisanih z angleško kratico »DOWNTIME« (čas izpada):

cq5dam.web.1280.1280 (1) edited1. D – okvare

2. O – prekomerna proizvodnja

3. W – čakanje

4. N – nevključenost vseh delavcev

5. T – prevoz

6. I – zaloga

7. – premikanje

8. E – dodatna obdelava

S temeljito dodelavo poteka dela v laboratoriju v skladu s kategorijami »osmih vrst odpadkov« je mogoče zmanjšati ali odpraviti časovno potratna ali nepotrebna opravila, ki ne prispevajo nobene vrednosti k splošnemu postopku.

Kako učinkovit je vaš laboratorij?

Družba METTLER TOLEDO je v preteklosti že predstavila vodnik »Osem tipičnih odpadkov v laboratoriju«, v katerem je podrobneje razloženih »Osem vrst odpadkov«, na voljo pa so tudi specifični primeri in priporočila, s katerimi je mogoče količino teh odpadkov zmanjšati ali jih popolnoma odpraviti med običajnimi laboratorijskimi postopki. Družba je zdaj naredila še korak naprej z vodnikom »Kontrolni seznam za prepoznavanje osem vrst odpadkov«. To je predloga, s katero lahko vodje laboratorijev ocenijo učinkovitost svojega laboratorija.  

Kontrolni seznam je organiziran v osem razdelkov (na podlagi osmih vrst odpadkov DOWNTIME), sestavlja pa ga niz pogojev s priporočenimi ciljnimi vrednostmi. Na podlagi vnosov, zabeleženih med ocenjevanjem, je izračunana skupna ocena. Največje možno število točk je 32. Vsaka ocena pod 20 pomeni, da obstaja možnost izboljšave. Ta sistem ocenjevanja omogoča uvedbo kontrolnega seznama kot postopka stalnega izboljšanja (CIP) za merjenje in spremljanje izboljšav, vključuje pa tudi dragocene nasvete, s katerim bodo vaši postopki bolj vitki in bolj učinkoviti.

Več informacij na spletni strani: www.mt.com

ar©tur 2016