IRT 3000

vsebina

ZAG odslej tudi nacionalna kontaktna točka evropske skupnosti na področju urbane mobilnosti

13.11.2020

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pred kratkim postal slovenska nacionalna kontaktna točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo na področju urbane mobilnosti (EIT Urbana mobilnost). Vsem deležnikom na področju urbane mobilnosti bodo do konca letošnjega leta na voljo različni dogodki, ki jih bo ZAG organiziral z namenom informiranja, povezovanja in predstavitve potencialnih možnosti za koriščenje evropskih sredstev na področju urbane mobilnosti.

polnilnica-jm-5cc1c4adae0bb.jpg.cut.n-5cc1c4ae4f154.jpg.720pxFoto: Jure Makovec

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki deluje v okviru Evropske komisije, je omenjeno iniciativo zagnal lani. V okviru t. i. »skupnosti znanja in inovacij EIT Urbana mobilnost«, ki šteje več kot 80 članov, je do leta 2026 na voljo do 400 milijonov evrov, do katerih so upravičena tudi slovenska podjetja, izobraževalne in raziskovalne ustanove ter mesta. Gre za odlično priložnost za razvoj na področju urbane mobilnosti. Ta poleg razvoja avtonomnih vozil, pametnih tehnologij upravljanja, preprečevanja vplivov urbanega transporta na okolje, ter ostalih aktualnih tematik za mesta, zajema tudi razvoj in izgradnjo infrastrukture z novimi materiali, ki vodijo k manjši porabi energije in zmanjšujejo okoljske vplive v mestih. Na ZAG vidimo v evropskem projektu Urbana mobilnost številne priložnosti povezovanja s strateškimi partnerji, tako v Sloveniji kot v Evropi, kar nenazadnje potrjuje tudi izkušnja v sodelovanju z ostalimi skupnostmi EIT.

Skupnost EIT Urbana mobilnost je začela delovati leta 2019. S svojimi aktivnostmi se osredotoča na spodbujanje pozitivnih sprememb v mobilnosti ljudi in blaga v mestnem okolju. Cilj skupnosti je postati največja evropska iniciativa pri transformiranju urbane mobilnosti in prijetnejšega bivalnega mestnega okolja, čemur je namenjeno tudi znatno evropsko sofinanciranje v naslednjih letih.

V novembru in decembru bomo organizirali posvetovalne delavnice za ugotavljanje izzivov na področju urbane mobilnosti v mestih, serijo predavanj za študente, hekaton za oblikovanje inovativnih rešitev ipd. 19. novembra 2020 bomo organizirali spletno delavnico za imetnike inovativnih rešitev o komercializaciji njihovih proizvodov, 7. in 8. decembra 2020 pa veliko spletno konferenco, kjer bomo skupnost EIT Urbana mobilnost podrobneje predstavili slovenskim deležnikom. Za vse dogodke nam sledite na: https://www.hubum.si/dogodki

Vse podjetnike, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja na področju komercializacije svojih idej, vabimo, da se do 15. novembra 2020 prijavijo na razpis https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/ . Izbrana zagonska podjetja (start-upi) lahko prejmejo 15.000 EUR nagrade, 6-mesecev brezplačnega treninga, prostore, neposredni dostop do živih laboratorijev in dostop do mest za oblikovanje novih storitev in proizvodov.

Ob imenovanju ZAG za kontaktno točko EIT Urbana mobilnost v Sloveniji je direktor ZAG doc. dr. Aleš Žnidarič povedal: »Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije verjamemo v povezovanje in vključevanje vseh deležnikov na področju urbane mobilnosti. Prepričani smo, da lahko zgolj skupaj, v sodelovanju z univerzami, gospodarstvom in mestnimi oblastmi, dosežemo hiter prehod inovacij na trg ter oblikovanje čistega in prijetnega življenjskega in delovnega mestnega okolja.«

Za več informacij obiščite www.eiturbanmobility.eu / www.zag.si

ar©tur 2016