IRT 3000

vsebina

Wienerberger: Močne konzole za armature

26.11.2020

Podjetje Wienerberger s.r.o. s sedežem v kraju Češke Budejovice je s konzolnimi regali OHRA občutno izboljšalo učinkovitost svojega zunanjega skladišča za armature. Doslej so armature in armaturna jekla odlagali na tla. Danes pa material, ki je potreben za proizvodnjo elementov opečnega stropa Porotherm, nalagajo v konzolne regale OHRA s skupno dolžino 64 metrov na do deset skladiščnih ravni. Regalni sistem se odlikuje po prilagodljivosti in visoki nosilnosti, ki znaša do 660 kilogramov na regalno konzolo. Z novimi regali so povečali zmogljivost zunanjega skladišča, omogočili hitrejši dostop do potrebnega materiala in izboljšali preglednost zalog.

OHRA_15_2020_Wienerberger

Podjetje Wienerberger s.r.o., ki je del skupine Wienerberger in ima sedež v kraju Češke Budejovice, je s konzolnimi regali OHRA občutno izboljšalo učinkovitost svojega zunanjega skladišča za armature. Doslej so armature in armaturna jekla odlagali na tla. Z uporabo izjemno robustnih konzolnih regalov z visoko nosilnostjo so lahko povečali zmogljivost zunanjega skladišča ter hkrati omogočili hitrejši dostop do potrebnega materiala in izboljšali preglednost zalog.

Podjetje Wienerberger s.r.o. proizvaja gradbene elemente sistema glinenih opek Porotherm v šestih obratih na Češkem. Sem spadajo tudi tramovi in stropni nosilci za opečne strope Porotherm. Jeklene armature, ki so potrebne za njihovo proizvodnjo, so doslej odlagali na tla v zunanjem skladišču. Takšen sistem skladiščenja je zavzemal veliko prostora, poleg tega pa je bil onemogočen hiter dostop do pravega materiala.

Ker so želeli povečati učinkovitost logistike in proizvodnje, so v podjetju Wienerberger na prostem namestili konzolne regale OHRA s skupno dolžino 64 metrov. Regalni sistem OHRA prepričuje predvsem s svojo robustnostjo in stabilnostjo: ker OHRA vse nosilne elemente regalov izdeluje izključno iz polnostenskih jeklenih profilov, zagotavljajo visoko nosilnost ob hkratni vitki konstrukciji. Podjetje OHRA pa je regale tudi natančno prilagodilo potrebam podjetja Wienerberger, tako da omogočajo varno in učinkovito skladiščenje številnih raznovrstnih izdelkov najrazličnejših dimenzij.

Regali pri višini 4540 milimetrov omogočajo do deset skladiščnih ravni. Ker so nekatere regalne konzole vpete prilagodljivo in niso z vijaki pritrjene na stojala, je mogoče število skladiščnih ravni in razmik med njimi prilagajati preprosto ter brez orodja. Vsaka od 1200 milimetrov dolgih regalnih konzol pri tem zagotavlja nosilnost do 660 kilogramov.

Z ureditvijo zunanjega skladišča s konzolnimi regali OHRA je podjetje Wienerberger s.r.o. zagotovilo občutno hitrejši dostop do materialov, ki so potrebni za proizvodnjo. Zdaj ni več treba nepotrebnega časa vlagati v pretovarjanje armatur, celotno rokovanje pa je močno poenostavljeno. Hkrati pa skladiščenje materiala v konzolnih regalih zagotavlja bistveno boljši pregled nad zalogami.

VirOHRA Regalanlagen GmbH

ar©tur 2016