IRT 3000

vsebina

LTH Castings namerava do leta 2030 postati podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom

10.03.2021

V LTH Castings načrtno zmanjšujejo količino emisij in odpadkov predvsem z uporabo recikliranih aluminijevih zlitin, z ukrepi za zmanjšanje odpadkov ter z implementacijo energijsko najučinkovitejših konceptov ter rekuperacije energije.

V LTH Castings sistematično gradijo in krepijo svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja, ki je pomemben del njihove poslovne strategije. Pri skrbi za ohranjanje okolja so si zastavili cilj, da do leta 2030 postanejo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom. To je v skladu s strategijo Evropske komisije pri zmanjšanju negativnih vplivov na podnebje, obenem pa je to usmeritev, ki ji v LTH Castings sledijo kot partner največjim globalnim proizvajalcem v avtomobilski industriji, saj ti trajnostno ravnanje postavljajo v ospredje svojega delovanja. V okviru zastavljenega cilja, da postanejo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom, so v LTH Castings kot pomembno prepoznali načrtno upravljanje s surovinami, energenti, odpadki in emisijami.  

V LTH Castings pri proizvodnji ulitkov uporabljajo tako imenovani »zeleni aluminij«, saj je proizveden s procesi reciklaže odpadnih surovin. Z uporabo recikliranega aluminija se prihrani 95 odstotkov energije, ki je sicer potrebna za proizvodnjo aluminija iz primarnih surovin. Tudi večina ostalega dobavljenega materiala za proizvodnjo je izdelanega iz sekundarnih, reciklažnih surovin. Vsi izdelki LTH Castings se lahko po koncu življenjske dobe 100-odstotno reciklirajo, pri čemer pozornost namenjajo okoljskemu ravnovesju izdelkov skozi celoten življenjski cikel. Tako v LTH Castings tudi pri vseh svojih dobaviteljih preverjajo standarde kakovosti na področju okolja, kot so: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 in ISO 45001. Standard ISO 14001 ima 85 odstotkov njihovih dobaviteljev, pri čemer je cilj podjetja, da bodo ta standard imeli vsi dobavitelji surovin.

V zastavljeni viziji trajnostnega delovanja podjetja si v LTH Castings nenehno prizadevajo za zmanjševanje emisij. Redno izvajajo meritve vseh emisij snovi v zrak, ki kažejo, da so vse pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi, tako da podjetje že sedaj nima signifikantnih neposrednih izpustov CO2 in drugih emisij. V letih 2018 in 2019 so za kilogram prodane zlitine proizvedli 2 kilograma CO2 in si v zadnjem trajnostnem poročilu zastavili načrt, kako bodo še zmanjševali ogljični odtis ter ga do leta 2030 nevtralizirali. To nameravajo doseči tudi z zmanjševanjem porabe pomožnih in pogonskih sredstev, z uporabo zelene elektrike, z manjšanjem izpusta CO2 pri pretaljevanju in pri logistiki. Nadaljevali bodo z implementacijo ukrepov za energetsko učinkovitost, kjer med drugim vseskozi spremljajo trende porabe zemeljskega plina in električne energije na kilogram zlitine.

V LTH Castings veliko skrb namenjajo tudi aktivnemu zmanjševanju odpadkov, ki so jih samo v zadnjih dveh letih v slovenskih obratih znižali za 13,5 odstotkov na enoto proizvoda. Večino teh odpadkov na vseh lokacijah predstavljajo nenevarni odpadki, pri čemer podjetje poskrbi, da se vsi nevarni in nenevarni odpadki, ki nastanejo pri proizvodnih procesih, ločujejo in ustrezno odstranijo. K temu odločilno prispevajo zaposleni, ki jih stalno izobražujejo na področju trajnostnega delovanja in ravnanja z odpadki. Poleg odpadkov je v LTH Castings pomembno tudi čiščenje odpadne vode, saj z notranjimi čistilnimi napravami na vseh lokacijah skrbijo, da se vsa odpadna voda iz postopkov litja očisti pred odvajanjem v javno kanalizacijo.

Andrej Megušar, direktor LTH Castings, je ob tem povedal: »Trajnostni razvoj je temeljno integriran v delovanje in razmišljanje v skupini LTH Castings. Zato so v skladu s tem načrtovane tudi vse večje in manjše investicije, ki posledično vplivajo na učinkovitejšo porabo energije. Med drugim so to na primer nakupi visoko učinkovitih peči za taljenje z integriranim predgretjem, uporaba sodobnih napredno krmiljenih električnih grelcev orodij pri postopku visokotlačnega litja v livarskih celicah in drugo. Pripravljamo tudi projekt rekuperacije toplote dimnih plinov in priklop odpadne toplote na ljubljanski toplovodni sistem. V naših obratih v LTH Castings skupini bomo letos pozornost posvetili tudi izgradnji fotovoltaičnih panelov, s ciljem zagotavljanja energetske samozadostnosti.«

LTH Castings d.o.o.

ar©tur 2016