IRT 3000

vsebina

Značilnosti dušika ter prednosti proizvodnje na mestu porabe

12.10.2021

Prednosti proizvodnje dušika na mestu porabe (On-Site Generators) Generatorji dušika Omega Air N-GEN je mogoče namestiti na mestu porabe dušika, kar zagotavlja številne prednosti. Inštalacija za proizvodnjo dušika na samem mestu porabe zagotavlja kratko dobo vračanja investicije. Proizvodnja dušika na mestu porabe je običajno stroškovno učinkovitejša od tradicionalno pogodbene dobave plina (plinske jeklenke ali tekoči dušik v kriogenih rezervoarjih). Dobavljeni dušik poleg stroškov najema rezervoarja za shranjevanje vključuje tudi stroške dostave, doplačila za gorivo in pristojbine za nevarnosti.

METODE PRIDOBIVANJA DUŠIKA

Značilnosti dušika:
Dušik je najpogosteje uporabljen plin v industriji in najpogostejši čisti element na zemlji. Je inertni plin, brez barve in vonja ter okusa. Zaradi teh lastnosti je dušik primeren za številne industrijske aplikacije.

1Generator dušika SKID N-gen

Uporabnost:
• Preprečitev oksidacije materialov.
• Preprečitev mikrobiološke rasti.
• Zmanjševanje požarne ogroženosti in eksplozije.
• Zagotavljanje suhe atmosfere.

Aplikacije v katerih se uporablja:

• Živilska industrija - nadzor kontrolirane atmosfere v embalaži hrane in pijače.
• Elektronska industrija - visokokakovostno spajkanje z dušikovo atmosfero za spajanje električnih komponent na tiskanih vezjih.
• Kovinska industrija - lasersko rezanje: pri laserskem razrezu kovin se z dušikom odpihuje staljena kovina in hkrati preprečuje dostop kisika za doseganje neželenih učinkov oksidacije in razbarvanja čistega roba.
• Proizvodnja barv in lepil - posode s kemikalijami se polnijo z dušikom in tako se jih zaščiti pred neželenimi posledicami prisotnosti kisika.

Zagotovljena kakovost dušika glede na zahtevo uporabnika - aplikacije
Proizvodnja dušika na mestu porabe zagotavlja dušik zahtevanega nivoja čistosti (območje čistosti dušika od 95% do 99,999%). Generatorji dušika Omega Air N-GEN so opremljene z analizatorji kisika, ki stalno spremljajo čistost proizvedenega dušika in tako zagotavlja uporabniku v vsakem trenutku podatek o kakovosti proizvedenega dušika. To omogoča proaktivno prilagajanje postopka za odpravo kakršnih koli težav s čistočo ali dobavo.

REFERENCE

Zanesljivost
Pri proizvodnji na mestu porabe ni posrednikov, ki bi se ukvarjali s pravočasno dostavo dušika, kar uporabniku omogoča popoln nadzor.

Slabosti kriogenega pridobivanja dušika:
Varnost in potencialna nevarnost pri ravnanju z visokotlačnimi in kriogenimi posodami.
• Izgube dušika zaradi odparkov pri uplinjanju - odzračevanja viška dušika v ozračje zaradi porasta temperature v kriogenih posodah.
• Visokotlačne plinske jeklenke se pri ponovnem polnjenju koristijo tudi za druge pline, zaradi česar prihaja do možnosti onesnaženja in s tem povezano nezadostno čistost dušika.
• Pri proizvodnji na mestu porabe ni nobene dolgoročne vezave za najem opreme      in dobavo.

Zakaj izbrati generator dušika raje kot uporabljati dušik v jeklenkah?
• Varnostni razlogi.
• Enostavno in pripravljeno na zahtevo.
• Popoln nadzor nad proizvodnjo.
• Proizvodne zmogljivosti ustrezajo vašim potrebam.
• Brez zaledenitve posod za tekoči plin.
• Brez izgube plina zaradi izhlapevanja.
• Nižji stroški.
• Brez pogodbenih omejitev.

POVPRAŠEVANJE

Virwww.omega-air.si/si

ar©tur 2021