IRT 3000

vsebina

Priznanje tehnologijama in ekipama z največjim komercialnim potencialom

19.10.2021

Pretekli teden je 7. in 8 oktobra v sklopu Multikonference Informacijska družba 2021 potekala 14. mednarodna konferenca za prenos tehnologij. Konferenca se s svojimi vsebinami osredotoča na povezovanje raziskovalne sfere z gospodarstvom in šolstvom ter na procese in specifike prenosa tehnologij.

Pozdravne nagovore so imeli državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Simon Zajc ter direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Boštjan Zalar.

Slavnostne okrogle mize o prihodnosti področja prenosa tehnologij v Sloveniji in EU so se udeležili rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, direktor IJS prof. dr. Boštjan Zalar, direktorica NIB prof. dr. Maja Ravnikar, rektorica Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdija Kutnar, dekan Fakultete za informacijske študije  prof. dr. Matej Makarovič, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru prof. dr. Urban Bren, direktor ARRS prof. dr. Robert Repnik, g. Gregor Umek, vodja Sektorja za industrijo, spodbujanje inovativnosti in tehnologije v Direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo MGRT, mag. Damjana Karlo, vodja Sektorja za strukturne sklade na področju raziskovalno - razvojne dejavnosti MIZŠ ter Gregor Klemenčič iz Deepinnovations (NL).

Osrednja tema letošnje konference so bila Proof-of-Concept sredstva, ki pripomorejo, da tehnologije preidejo t. i. dolino smrti na stopnjah tehnološke razvitosti 3-7. O Proof-of-Concept sredstvih je govoril Matthias Keckl iz Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds z vidika odcepljenih podjetij, Natalija Stošicki iz SID banke pa je predstavila nedavno vzpostavljeno platformo CEETT (Central Eastern European Technology Transfer Platform).

Vzporedno z glavnim delom so potekali 1:1 sestanki med podjetniki in raziskovalci o možnih sodelavah ter šolska sekcija, kjer so bile učiteljem predstavljene najnovejše raziskovalne aktivnosti in možnosti za sodelovanje na določenih odsekih Instituta “Jožef Stefan”.

Na letošnji 14. mednarodni konferenci o prenosu tehnologij (ITTC) je 4-članska mednarodna ocenjevalna komisija podelila nagrado »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije«. Ocenjevalno komisijo so sestavljali dr. Jon Wulff Petersen (Plougmann Vingtoft, Danska), Matthias Keckl (Managing Partner, Fraunhofer Technologie-Transfer Fonds FTTF GmbH), Nina Urbanič (Slovenski podjetniški sklad) ter Gregor Klemenčič, glavni raziskovalec v podjetjiu Phillips in ustanovitelj ter direktor podjetja Deep Innovations B.V., Nizozemska.

Nagrada »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije« se v okviru Mednarodne konference za prenos tehnologij podeljuje že 13 let, začenši leta 2009. V tem obdobju je Center za prenos tehnologij in inovacij na IJS zagotovil izplačilo preko 55.000 EUR nagrad zmagovalnim ekipam iz javno-raziskovalnih organizacij.

Doslej so za nagrado kandidirali raziskovalci iz naslednjih javnih raziskovalnih organizacij: Univerza v Ljubljani, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Mariboru, Univerza v Beogradu, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Kmetijski inštitut Slovenije ter  Institut »Jožef Stefan«.

Lansko leto je zmagovalna ekipa združevala raziskovalce treh organizacij, Instituta »Jožef Stefan«, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Univerze v Ljubljani. Komisija je kot inovacijo z največjim tržnim potencialom prepoznala novo tehnološko rešitev za sterilizacijo vode VirOut, ki lahko v velikem obsegu, na okolju prijazen način, uničuje v vodi prisotne škodljive mikroorganizme.

Letos pa sta Nagrado za najboljšo inovacijo iz javno-raziskovalnih organizacij prejeli dve zmagoviti ekipi raziskovalcev Instituta »Jožef Stefan«. Raziskovalci Andrej Seljak, Rok Dolenec, Rok Pestotnik, Matija Milanič, Peter Križan in Samo Korpar so komisijo prepričali s predstavitvijo sistema za merjenje življenjskega časa fluorescence. Enakovredno nagrado je prejela ekipa v sestavi Ita Junkar, Metka Benčina, Rok Zaplotnik in Matic Resnik za novi postopek obdelave površin za medicinske pripomočke, zlasti žilne opornice.

Predstavljeni in nagrajeni tehnologiji imata jasno izraženo vrednost, ki prinaša potencialno visoko vrednost za industrijo, kar je podprto z usposobljeno ekipo, ki ima ključne veščine in znanja  ter vzpostavljene partnerske vezi za uspešno izpeljavo tržnih aktivnosti.

Poleg denarne ima nagrada »Najboljša invencija oz. inovacija s komercialnim potencialom iz javne raziskovalne organizacije« tudi simbolično vrednost, saj spodbuja interes investitorjev, poslovnih partnerjev in novih sodelavcev pri prodoru na trg.

Foto_Marjan_Verč_20211008-_MG_3258Foto: Marjan Verč

Na konferenci sta bili podeljeni tudi dve nagradi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino WIPO

Nagrade Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, World Intellectual Property Organisation (WIPO) s priznanjem dosežkov izumiteljev, ustvarjalcev in inovativnih podjetij pomagajo oblikovati kulturo, v kateri se spodbuja in ceni inovativnost in ustvarjalnost. WIPO deluje v okviru OZN kot krovna agencija za zagotavljanje in širitev varstva intelektualne lastnine v svetu. Njihovi nagradi sta bili prvič podeljeni v Sloveniji lani, v okviru 13. mednarodne konference za prenos tehnologij. V okviru letošnje 14. mednarodne konference za prenos tehnologij, katere glavni organizator je Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan«, sta bili pretekli teden podeljeni letošnji WIPO nagradi. Nagradi je izročila mag. Karin Žvokelj, v. d. direktorja Urada RS za intelektualno lastnino.

WIPO Medal for Inventors je prejela izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, raziskovalka na Kemijskem inštitutu, inovatorka ter so-ustanoviteljica odcepljenega podjetja MyCol d.o.o.. V podjetju na podlagi licencirane tehnologije razvijajo pametne nalepke s temperaturno občutljivo tiskarsko barvo, ki se ob segrevanju preko vnaprej določene temperature trajno obarvajo. Delo v podjetju je dobilo pet mladih, entuziastičnih sodelavcev. 

WIPO IP Enterprise Trophy so prejeli v podjetju GEM motors d.o.o.. V podjetju aktivno sodelujejo s številnimi javno-raziskovalnimi organizacijami. Imajo jasno strategijo upravljanja z intelektualno lastnino ter patente v EU, ZDA, Rusiji, Indiji, na Japonskem, Kitajskem ter v Južni Koreji, kar je ključno za B2B poslovanje. Njihova patentirana tehnologija elektromotorja in krmilnika, vgrajenega v kolo električnega vozila, je bila predstavljena na številnih mednarodnih sejmih in konferencah. Kreativnost in inovativnost načrtno spodbujajo med zaposlenimi, hkrati pa sodelujejo tudi v kampanjah za promocijo urbane e-mobilnosti.

Foto_Marjan_Verč_20211008-_MG_3253Izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde/ dr. Simon Mandelj, GEM motors d.o.o./ Mag. Karin Žvokelj, v. d. direktorja Urada RS za intelektualno lastnino. Foto: Marjan Verč 

Dodatne informacije:  www.ittc.ijs.si
http://tehnologije.ijs.si/

 

ar©tur 2021