IRT 3000

vsebina

Fakulteta za tehnologijo polimerov je pridobila nove soustanovitelje

23.09.2022

K ustanoviteljski strukturi Fakultete za tehnologijo polimerov so se pridružili trije novi soustanovitelji in sicer uspešna slovenska podjetja ROTO GROUP d.o.o. iz Murske Sobote, SILIKO d.o.o. z Vrhnike ter VEPLAS d.d. iz Velenja. Gre za zelo pomemben mejnik v zgodovini fakultete.

IMG_0433

Fakulteta za tehnologijo polimerov je dopolnila 15 let delovanja

IMG_0418Fakulteta za tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenj Gradcu, ustanovljena leta 2006 kot Visoka šola za tehnologijo polimerov, je zasebna visokošolska institucija, ki nudi enega najzanimivejših tehničnih študijev v Sloveniji. Panoga, v kateri deluje, je danes ena najbolj perspektivnih nasploh. Zaradi široke uporabe in mnogih pozitivnih lastnosti so namreč polimeri v središču zanimanja tako podjetij kot tudi raziskovalnih ustanov. Njihova proizvodnja in poraba po vsem svetu nenehno naraščata.

Ustanovili so jo Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče, GIZ Grozd Plasttehnika, RRA Koroška d.o.o., takratni Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. (Adient Slovenj Gradec d.o.o.), Grammer Automotive Slovenija d.o.o., TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije ter Mestna občina Slovenj Gradec. V zadnjih osmih letih pa so z željo po skupnem razvoju, k soustanoviteljstvu pristopili še Plastika Skaza d.o.o. in Kopur d.o.o. ter BSH hišni aparati d.o.o. Nazarje.

V 16. leto smo vstopili s tremi novimi strateškimi ustanovitelji

IMG_0422Ob začetku likvidacije enega od začetnih soustanoviteljev, podjetja Adient (bivši Johnson), smo se odločili, da okrepimo ustanoviteljsko strukturo z dodatnimi strateškimi ustanovitelji, tesnimi industrijskimi partnerji, ki so že izrazili interes za sodelovanje pri strateškem upravljanju fakultete.

Postopek se je začel leta 2021 in se je zaključil z vpisom novih ustanoviteljev ter s spremembo Akta o ustanovitvi samostojnega in zasebnega visokošolskega zavoda Fakulteta za tehnologijo polimerov v Poslovni register Slovenije, dne 5. 9. 2022.

Gre za zelo pomemben mejnik v zgodovini fakultete. Ponosni smo, da smo pridobili tri nove ustanovitelje, ki strateško in vsebinsko dopolnjujejo ustanoviteljsko strukturo fakultete. Gre namreč za zelo uspešna slovenska podjetja, ki delujejo na specifičnih področjih oziroma uporabljajo tehnologije predelave polimernih materialov, ki jih dosedanji ustanovitelji ne pokrivajo, in sicer kompozitne tehnologije (VEPLAS d.d.), rotomolding (ROTO GROUP d.o.o.) in predelava elastomerov (SILIKO d.o.o.). S tem smo zagotovili ustanoviteljsko strukturo, ki pokriva vse pomembnejše tehnologije predelave polimernih materialov, kar je z vidika strateške in vsebinske usmeritve na študijskem in raziskovalnem področju izredno pomembno za nadaljnji razvoj fakultete in kakovostno izvajanje vseh storitev.

Novi ustanovitelji prihajajo izven koroške regije, kar ponovno kaže na dejstvo, da je fakulteta pomembna za celotno Slovenijo (Veplas – Velenje, Roto Group – Murska Sobota in Siliko – Vrhnika). Spomnimo naj tudi, da manj kot 35% študentov prihaja iz Koroške regjie, enako pa velja za uporabnike raziskovalnih in razvojnih storitev. Z veseljem ugotavljamo tudi, da smo v zadnjih letih pridobili veliko tujih partnerjev iz različnih evropskih držav.

Leto 2021 in prva polovica leta 2022 sta bila za fakulteto izredno uspešna

IMG_0424Poleg novih ustanoviteljev, fakulteta deluje in se razvija zelo uspešno tudi na vseh ostalih področjih delovanja, študijskem, raziskovalnem področju in sodelovanju z industrijo.

Najpomembnejši premiki oziroma rezultati:

 • Več kot 1 mio EUR prihodkov v 2021
 • Popolna prenova magistrskega študija Tehnologija polimerov
 • Pridobitev koncesije za magistrski študijski program Tehnologija polimerov, kar omogoča redni brezplačni študij na drugi stopnji
 • V letu 2022 smo do 1. 9. 2022 pridobili 3 nove projekte iz programa Horizon Europe, projekt programa Norveški mehanizem in dva projekta ARRS v skupni vrednosti skoraj 1 mio €. Skupaj ima FTPO tako trenutno s strani EU ali z nacionalnimi sredstvi sofinanciranih kar 10 odobrenih raziskovalnih oziroma razvojnih projektov.
 • Povečanje prihodkov na področju izvajanju storitev in projektov za podjetja za več kot 270%. Podpisali smo tudi več dolgoročnih pogodb o sodelovanju s slovenskimi podjetji, in sicer s Plastiko Skaza d.o.o., Velenje, Calcit d.o.o., Stahovica, Navitas d.o.o., Ljubljana, Gorenje Hisense, d.o.o. Velenje, Polycom d.o.o Škofja Loka, ter Proeko Plastika d.o.o. iz Obrova, kar je izreden dosežek in pomembno vpliva na bolj stabilno financiranje dejavnosti fakultete.
 • V zadnjih dveh letih smo pridobili tudi 5 kosov nove raziskovalne opreme v skupni višini več kot 100.000 EUR. Opremo smo nabavili iz lastnih sredstev, amortizacije, nekaj kosov pa smo dobili tudi v brezplačni najem.
 • IMG_0410V letu 2022 smo začeli z uporabo tudi zgornjega nadstropja v našem laboratoriju in s tem pridobili dodatnih 300 m2 laboratorijskih prostorov. V tem delu se nahaja oprema za Selektivno lasersko sintranje in 3D digitalizacijo, kar predstavlja temelje za popolnoma novo raziskovalno področje.
 • V zadnjem letu smo tudi pomembno okrepili raziskovalno dejavnost in raziskovalno skupino, med drugim tudi z dvema tujima vrhunskima raziskovalcema iz Avstrije.
 • S pomočjo donacij BSH, Hišni aparati Nazarje in Makromikro skupina d.o.o. smo pridobili 29 novih računalnikov in prav toliko monitorjev v Laboratoriju za modeliranje in simulacijo.
 • Zelo uspešno smo prestali zunanjo evalvacijo NAKVIS in dobili zeleno luč za pripravo doktorskega študijskega programa.
 • Pridobitev oziroma izbor 5 novih zaposlenih (4 raziskovalci – od tega eden iz tujine in 1 tehnični sodelavec).
 • Vpeljava novih inovativnih didaktičnih metod s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij in pridobitev dveh projektov s tega področja
 • Nadgradnja opreme za video produkcijo in nova pametna tabla za potrebe pedagoškega procesa.
 • Uspešna izvedba 4 poletnih šol in podpora za organizacijo rednih obšolskih dejavnosti na področju vsebin STEAM oziroma poklicev prihodnosti.

Načrti za v prihodnje

Fakulteta ima tudi za v prihodnje drzne, a izvedljive cilje. Ključni projekti za prihodnost so:

 • Razvoj in uvedba doktorskega študija.
 • Razvoj Centra znanja FTPO v sklopu sklada za pravični prehod, kjer bomo poleg obstoječe opreme, ki jo na fakulteti že imamo, dodali še vso ostalo opremo, ki je pomembna za predelavo polimernih materialov.
 • Pridobitev novih raziskovalnih projektov, tako nacionalnih, kot mednarodnih.
 • Nadaljevanje z intenzivnim sodelovanjem z gospodarstvom.
 • Intenzivirati mednarodno vpetost fakultete z gostujočimi predavatelji, kot tudi z izmenjavo študentom.
 • Sodelovati pri izgradnji študentskega doma v Slovenj Gradcu.
 • Kadrovsko okrepiti FTPO.
 • Izboljšati ugled polimerne industrije v Sloveniji.
 • Postati dobra praksa na področju uvajanja inovativnih študijskih metod.

Vir: www.ftpo.eu

ar©tur 2021