IRT 3000

vsebina

Razpis za nagrade za najboljše magistrsko delo in najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno diplomsko delo

09.01.2023

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

award-g8622171d6_1280Image by Mohamed Hassan from Pixabay 

logo tvpŠirša področja, s katerih pričakujemo prijave, so:

  •          avtomatizacija strojev in naprav,
  •          vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
  •          inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
  •          diagnostika, prognostika in samovzdrževanje strojev in naprav,
  •          avtonomna vozila,
  •          podpora logističnim procesom v podjetjih,
  •          tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
  •          sodobne IKT v sistemih vodenja, npr. internet stvari, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, velepodatki,
  •          tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
  •          druga področja, povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Vlogo z vso dokumentacijo je treba oddati v elektronski obliki na naslov info@tvp.si (zadeva: Nagrade TM TVP), do 10. 2. 2023. Razpis se nanaša na dela, ki so bila zaključena v letu 2021 ali 2022.

Nagrade in priznanja bodo podeljena na prireditvi v okviru konference AIG, predvidoma aprila 2023.

Več informacij najdete na tej povezavi.

ar©tur 2021