IRT 3000

vsebina

Konferenca ROSUS 2023

02.03.2023

V četrtek, 23. marca 2023 bo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, potekala 17. strokovna konferenca z naslovom »Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2023 (ROSUS 2023)«.

index2 rosus

1) Namen

Po šestnajstih konferencah ROSUS 2006–2022 želimo s konferenco ROSUS 2023 nadaljevati s promoviranjem pomembnosti ekonomske koristi računalniške obdelave slik na področjih industrije, biomedicine in drugih poslovnih procesov. Vezi, ki smo jih na prejšnjih konferencah stkali med raziskovalci, razvijalci, ponudniki rešitev ter uporabniki računalniške obdelave slik v slovenskem prostoru, želimo še dodatno okrepiti, ob tem pa nuditi tudi možnosti sklepanja novih sodelovanj in svetovanja pri razreševanju konkretnih poslovnih oziroma raziskovalnih problemov.

Glavni poudarek namenjamo aplikacijam s področja računalniške obdelave slik, ki so že integrirane oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. Demonstrirali bomo, da avtomatska obdelava v industriji lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, hkrati pa nakazali, da aplikacije računalniške obdelave slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. Seveda ne smemo pozabiti na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s katerimi bomo računalniško obdelavo slik in njeno koristnost še bolj približali avditoriju.

Naj sklenemo uvodne misli še s prisrčno zahvalo Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo, ki v okviru konference ROSUS 2023 predstavlja zanimive finančne instrumente za spodbujanje prenosa tehnoloških rešitev v podjetniško sfero. Iskreno se zahvaljujemo tudi podjetju Audax za sprejem pokroviteljstva konference. Izpostaviti želimo še medijske pokrovitelje revijo IRT3000, revijo Svet elektronike, revijo Avtomatika + elektronika in revijo Ventil, ki so intenzivno promovirali konferenco ROSUS 2023 ter pomen strojnega vida v slovenskem prostoru.

Božidar Potočnik
predsednik konference ROSUS 2023

2) Tematike, ki bodo predstavljene na konferenci ROSUS 2023

Na konferenci ROSUS 2023 bodo predstavljene aplikacije in prototipi računalniške obdelave slik namenjene za najrazličnejša področja človekovega delovanja. Konferenco bosta odprli vabljeni predavanji, ki bosta predstavili integracijo strojnega vida v rešitve podjetij SICK in NAVKOM. V nadaljevanju bomo spoznali aplikativno uporabo segmentacije in razvrščanja slik, ki temelji na globokem učenju, in sicer na primerih spremljanja peke v pečici, tvorjenja umetnih učnih slik za industrijsko okolje in avtomatskega detektiranja puščic pri klasičnem pikadu. V tretjem vabljenem predavanju bodo predstavljene metode računalniškega vida, potrebne za zaščito informacij o identiteti osebe v slikovnem materialu. Sekcijo bomo nadaljevali z zanimivo aplikacijo, ki je zmožna napovedati obraz otrok na osnovi izgleda njegovih staršev. Spoznali bomo še smernice, kako vključiti znanja o umetni inteligenci in računalniškem vidu v poklicno izobraževanje. Popoldansko sekcijo bomo odprli z vabljenim predavanjem, ki bo demonstriralo avtomatsko določanje meja kmetijskih poljin z uporabo satelitskih posnetkov in naprednih računskih postopkov. Demonstrirani bosta tudi biomedicinski rešitvi, in sicer postopek računalniškega analiziranja geometrije lijakastih pasti žuželk v pesku ter zaznavanje kontrolnih točk aortne zaklopke v slikah CT. Na koncu bomo spoznali še aplikacijo za detektiranje neeksplodiranih ubojnih sredstev s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež in termalnih slik.

3) Povezano in združeno 1) in 2)

Po šestnajstih konferencah ROSUS 2006–2022 želimo s konferenco ROSUS 2023 nadaljevati s promoviranjem pomembnosti ekonomske koristi računalniške obdelave slik na področjih industrije, biomedicine in drugih poslovnih procesov. Vezi, ki smo jih na prejšnjih konferencah stkali med raziskovalci, razvijalci, ponudniki rešitev ter uporabniki računalniške obdelave slik v slovenskem prostoru, želimo še dodatno okrepiti, ob tem pa nuditi tudi možnosti sklepanja novih sodelovanj in svetovanja pri razreševanju konkretnih poslovnih oziroma raziskovalnih problemov. Konferenca ROSUS 2023 bo potekala 23. marca v predavalnici Beta na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru.

Glavni poudarek tudi letos namenjamo aplikacijam s področja računalniške obdelave slik, ki so že integrirane oziroma pripravljene za integracijo v poslovne procese. Demonstrirali bomo, da avtomatska obdelava v industriji lahko zaradi svoje natančnosti in hitrosti prinaša velike ekonomske koristi, hkrati pa nakazali, da aplikacije računalniške obdelave slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na trgu visokih tehnologij. Konferenco bosta odprli vabljeni predavanji, ki bosta predstavili integracijo strojnega vida v rešitve podjetij SICK in NAVKOM. V nadaljevanju bomo spoznali aplikativno uporabo segmentacije in razvrščanja slik, ki temelji na globokem učenju, in sicer na primerih spremljanja peke v pečici, tvorjenja umetnih učnih slik za industrijsko okolje in avtomatskega detektiranja puščic pri klasičnem pikadu. V tretjem vabljenem predavanju bodo predstavljene metode računalniškega vida, potrebne za zaščito informacij o identiteti osebe v slikovnem materialu. Sekcijo bomo nadaljevali z zanimivo aplikacijo, ki je zmožna napovedati obraz otrok na osnovi izgleda njegovih staršev. Spoznali bomo še smernice, kako vključiti znanja o umetni inteligenci in računalniškem vidu v poklicno izobraževanje. Popoldansko sekcijo bomo odprli z vabljenim predavanjem, ki bo demonstriralo avtomatsko določanje meja kmetijskih poljin z uporabo satelitskih posnetkov in naprednih računskih postopkov. Demonstrirani bosta tudi biomedicinski rešitvi, in sicer postopek računalniškega analiziranja geometrije lijakastih pasti žuželk v pesku ter zaznavanje kontrolnih točk aortne zaklopke v slikah CT. Na koncu bomo spoznali še aplikacijo za detektiranje neeksplodiranih ubojnih sredstev s pomočjo konvolucijskih nevronskih mrež in termalnih slik. Seveda ne smemo pozabiti na možnost diskusije ter predstavitev konkretnih problemov in potreb, ki se porajajo pri uporabnikih, s katerimi bomo računalniško obdelavo slik in njeno koristnost še bolj približali avditoriju.

Prisrčna zahvala gre Javnemu skladu Republike Slovenije za podjetništvo, ki bo v okviru konference ROSUS 2023 predstavil zanimive finančne instrumente za spodbujanje prenosa tehnoloških rešitev v podjetniško sfero. Iskreno se zahvaljujemo tudi podjetju Audax za sprejem pokroviteljstva konference. Izpostaviti želimo še medijske pokrovitelje revijo IRT3000, revijo Svet elektronike, revijo Avtomatika + elektronika in revijo Ventil, ki so intenzivno promovirali konferenco ROSUS 2023 ter pomen strojnega vida v slovenskem prostoru

Vabljeni!

Celoten program je na voljo tukaj: Program_ROSUS2023.pdf

Podrobne informacije in prijavni obrazec so na spletni strani http://rosus.feri.um.si/.

ar©tur 2021