IRT 3000

vsebina

3D-natisnjeno pametno mehatronsko orodje za polimerne materiale

17.01.2023

Podjetje MARSi je v okviru projekta »3D Smart IoT TOOL« razvilo in izdelalo pametno mehatronsko orodje za proizvodnjo visoko zahtevnih izdelkov ter pridobitev dodane vrednosti za kupce.

V tovarnah prihodnosti ključni člen pri proizvodnih procesih predstavljajo t. i. napredna in pametna mehatronska orodja, ki postajajo kompleksni mehatronski sistemi s funkcijami spremljanja procesnih parametrov, regulacije delovanja in komunikacije s stroji ter drugimi eksternimi napravami. Tako imenovane pametno avtomatizirane tovarne ne morejo biti dovolj učinkovite, saj je brez pametnega orodja tudi pametni stroj le delno uporaben. S pametnim mehatronskim orodjem so v podjetju MARSi postavili nov mejnik in se približali viziji tovarne prihodnosti.

Razvili so novo orodje, katerega orodne dele so izdelali s 3D-tiskom kovin, natančneje s tehnologijo DMLS in strojem EOS M280 EOSINT. Med postopkom 3D-tiska so v orodne dele neposredno vstavili senzorje za merjenje različnih parametrov, npr. tlaka, temperature in vibracij. Vsi senzorji imajo možnost komunikacije z modulom IoT, ki prikazuje dejanske vrednosti med postopkom injekcijskega brizganja.

Na spodnji sliki so prikazane lokacije postavitve temperaturnih senzorjev in tlačnega senzorja v bližino orodne votline na brizgalni strani:

Marsi 1

V nadaljevanju so razvili inovativno rešitev integracije temperaturnega senzorja v izmetač s postopkom 3D-DMLS tiska.

Marsi 2

Integracija senzorja v elemente orodja za injekcijsko brizganje plastike med postopkom 3D-DMLS tiska je novost na področju orodjarstva tako v evropskem kot svetovnem merilu.

Senzorje temperature in tlaka so neposredno povezali s komunikacijskim modulom IoT na orodju, ki je v realnem času pošiljal podatke v t. i. oblak. Hkrati so med procesom brizganja testirali in nadzorovali njihovo delovanje ter podrobneje spremljali in nadzorovali proces brizganja.

Pred izdelavo orodja so s simulacijskimi orodji določili proces brizganja samega izdelka ter z nadaljnjimi simulacijami določili optimalne hladilne kanale v orodju (konformno hlajenje), določili skrčke, izbrali material in definirali optimalna mesta za vgradnjo senzorjev glede na kritična mesta, določena v simulaciji, in glede na možnost 3D-tiska. V nadaljevanju so na podlagi optimizirane konstrukcije izdelali pametno mehatronsko orodje z integriranimi senzorji.

Tako razvito orodje je mogoče izdelati s pomočjo 3D-DMLS tiska. Gre za orodje, ki ga lahko vključimo v najsodobnejše procese brizganja. Optimalno konstruirani oblikovni orodni vložki s trodimenzionalnimi konformnimi hladilnimi kanali so izdelani s tehnologijo neposrednega spajanja slojev praškastega materiala, oz. natančneje s postopkom tehnologije DMLS.

Marsi 3

V okviru projekta »Izdelava 3D-natisnjenega pametnega mehatronskega orodja za polimerne materiale« so končali z razvojem visokotehnološkega orodja in izdelka. Izdelek, proizveden na pametnem orodju, je »Multifunkcionalni pisarniški organizator«.

Marsi 4

Gre za produkt odlične ekipe strokovnih sodelavcev, lačne znanja in želje po uspehu, novostih in napredku. Celoletno odgovorno delovanje ekipe je vidno v vseh fazah projekta kot tudi v nenehni nadgradnji njihovega poslovanja.

Marsi 5

www.marsi.at

ar©tur 2021