IRT 3000

vsebina

Nova spletna storitev podjetja Neugart

13.11.2023

Nova spletna storitev omogoča še lažji dostop do ustreznih informacij o izdelku: fizični izdelek neposredno poveže z dokumenti in digitalnimi funkcijami, ki so mu na voljo.

Neugart
 

Povezava med fizičnim reduktorjem in digitalnim svetom se vzpostavi s podatkovno matrično kodo (DMC), 2D-kodo na imenski tablici reduktorja. To lahko na primer optično preberete prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Druga možnost je dostop prek spletnega portala na domači strani Neugarta.

Ta identifikacija, ki je tako pametna kot zanesljiva, vodi takoj in neprekinjeno do ustreznih informacij o izdelku in drugih funkcij. Uporabnik nato prejme, na primer, jasen seznam vseh različic zadevanega reduktorja, lahko prenese ustrezna navodila za uporabo in montažo ali se obrne na službo za pomoč uporabnikom Neugart neposredno prek povezanega naročila storitve.

Neugart 2

NEUGART proizvaja zanesljive in kakovostne zobniške prenose, kar je družinskemu podjetju omogočilo vstop na svetovne trge. Velik del tega uspeha se lahko pripiše usmerjenosti podjetja NEUGART, ki temelji na proizvodni zobniških prenosov z uporabo modularne zasnove.

Trenutno Neugart pretvarja nove modele reduktorjev v novo postavitev tipske tablice z integriranim DMC. Spletna storitev se začenja z bistvenimi funkcijami na področju poprodaje in se bo postopoma širila. Poleg dodatnih informacij in dokumentov, specifičnih za posamezne izdelke, se na primer načrtujejo tudi nove funkcije.

www.mb-naklo.si

ar©tur 2021