IRT 3000

vsebina

K industrijskim partnerjem usmerjena delavnica 3-D tiskanja kovin in poliranja s plazemskim elektrolitskim poliranjem (PeP)

15.04.2024

Kako prednosti 3-D tiskanja kovinskih materialov izkoristiti v orodjarstvu, prototipiranju ali maloserijski proizvodnji? Kako s pomočjo aditivne tehnologije izdelati izdelek, ki ima žilavo jedro in trdo ovojnico? Kako s pomočjo plazemskega elektrolitskega poliranja (PeP) obdelati celotno površino izdelka naenkrat? To je le nekaj vprašanj, na katera bo ponudila konkretne odgovore delavnica z delovnim naslovom »Industrijski izzivi aditivnih tehnologij«.

Photo 2

Namenjena je predvsem industrijskim partnerjem: ne le vodjem proizvodnje, konstruktorjem, dizajnerjem ali tehnologom, pač pa tudi tehničnim in izvršnim direktorjem. Zakaj tudi slednjim? Ker se morajo prav oni odločiti, ali bodo aditivno tehnologijo uporabljali v njihovem proizvodnem procesu in s pomočjo njenih prednosti ustvarili večjo dodano vrednost, poenostavili proces ali znižali stroške proizvodnje.

Delavnica »Industrijski izzivi aditivnih tehnologij« bo potekala 11. junija, drugi dan Industrijskega foruma, vodil pa jo bo izr. prof. dr. Joško Valentinčič iz Laboratorija za alternativne tehnologije Fakultete za strojništvo UL skupaj s predstavniki dveh vodilnih partnerjev projekta SEAMAC; Tehniške univerze Bergakademie iz Freiberga, Nemčija, ter Izraelskega tehnološkega inštituta Technion. Ne gre za običajno predavanje, pač pa bodo predstavili konkretne primere iz prakse, zato so dogodek poimenovali »delavnica«. 

Tehnologija 3-D tiskanja je uporabna zlasti pri proizvodnji posamičnih kosov, za proizvodnjo majhnih količin in še posebej za izdelke, ki so prilagojeni osebni uporabi posameznika (npr. dentalna protetika). »Čeprav se tehnologije 3-D tiska v industriji vse pogosteje uporabljajo, pa imajo še veliko neizkoriščenega potenciala,« poudarja dr. Valentinčič in dodaja, da je cilj delavnice udeležence seznaniti s konkretnimi primeri in številnimi možnostmi za sodelovanje, ki se ponujajo v okviru projekta SEAMAC.

Poleg 3-D tiskanja bo tema delavnice tudi naknadna obdelava izdelkov. »Pri laserskem nanašanju kovin v prahu je kot inovativna tehnologija naknadne obdelave zlasti zanimivo plazemsko elektrolitsko poliranje (PeP), za katero smo v Laboratoriju za alternativne tehnologije Fakultete za strojništvo UL pridobili posebno napravo, ki je že v uporabi,« pojasnjuje dr. Valentinčič. 

Delavnica z delovnim naslovom Industrial challenges of additive manufacturing technologies bo izvedena v okviru Twinningovega projekta SEAMAC - Krepitev odličnosti na področju aditivnih tehnologij (angl. Strengthening the Excellence of Additive Manufacturing Capabilities - SEAMAC) in ki ga financira Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA). Gre za triletni evropski projekt, katerega koordinacijo so pridobili raziskovalci na Strojni fakulteti UL v Laboratoriju za alternativne tehnologije, ki ga vodi izr. prof. dr. Joško Valentinčič, in Laboratoriju za sinergetiko, ki ga vodi prof. dr. Edvard Govekar.

Photo 1Stroj za plazemsko elektrolitsko poliranje

Kaj je plazemsko elektrolitsko poliranje?

Plazemsko elektrolitsko poliranje je dokaj neuveljavljena tehnologija, ki v zadnjem času z velikimi koraki vstopa v industrijski prostor. Gre za način poliranja, pri katerem se izdelek potopi v električno prevodno tekočino in se priklopi na zelo visoke napetosti (200 - 300 V). Okoli izdelka nastane plazemski mehurček, pri čemer prihaja do obdelave po celotni površini naenkrat. Ta tehnologija zelo učinkovito zagladi površino in prav s porastom uporabe aditivnih tehnologij tudi ta tehnologija pridobiva na veljavi. Omenjena metoda je zanimiva zlasti za izdelke kompleksnih oblik, kadar je potreben dostop z vseh strani za izboljševanje hrapavosti površine in za odstranjevanje mikrorazpok.

ar©tur 2021